4 take-aways over digitale technologie in kunst- en cultuurbeleving

  • 26 oktober 2017

Op 24 oktober doken we in het vraagstuk welke rol cultuurcentra kunnen spelen op vlak van digitale kunst- en cultuurbeleving.

Waarom en hoe kunnen we dit doen? 4 antwoorden als startschot. 

Digitalisering is zo'n wezenlijke switch in mens & maatschappij, dat we het niet meer buiten onszelf kunnen plaatsen. Cultuurhuizen stellen zich best de vraag hoe digitalisering hun kernwaarden kan versterken in plaats van een rusteloze jacht op het nieuwe - Wouter Hillaert (Rekto:Verso )

 

1. Digitale kunst- en cultuurbeleving: een vlag die vele ladingen dekt 

"We hebben nood aan een gemeenschappelijk begrippenkader over wat digitale kunst en cultuur is", geeft Diana Raspoet van iMal mee. "We mogen niet alles op één hoop gooien." Het gaat van creatie en presentatie van digitale kunst tot het hanteren van nieuwe technologieën als element in een kunstwerk, of als dramaturgische elementen binnen podiumkunsten.

Educatie rond digitale technologie en de connectie met het artistieke, is een ander terrein waarop iMAL inzet via o.a. het fablab. Bram Michielsen (Screenshake) toont aan dat er binnen de game-cultuur artistieke, verhalende vormen ontstaan. Zoals bij alle nieuwe kunst- en cultuurvormen hebben programmatoren en publiekswerkers van cultuurhuizen een soort gidsfunctie.

Kristof D'hanens (I Like Media) ziet dan weer veel kansen in digital storytelling. Vertel verhalen over je huis, keuzes in de programmatie, behind the scenes, enz. Dat is vaak een interessantere invalshoek dan de pure promo om tickets te verkopen!

Er is enorme honger bij het publiek naar inhoud, ontmoeting en reflectie. Dit kan ook via digitale tools. -  Filip Tielens (De Zendelingen)

 Een podcast lijkt me een ideaal medium als inleiding of nabespreking. Experimenteer met vormen van inhoud. Varieer in stijl en formats volgens doelgroep. - Ines Minten,  (freelance (cultuur)journaliste)

Foto van Filip Tielens en Ines minte op het podium

©Sien Verstraeten

2. Cultuur moet mee aan het roer van digitale innovatie

Theater is een oeroud medium dat op een authentieke manier mens en maatschappij aanzet tot reflectie. Volgens Joris Weijdom is het hoog tijd dat de cultuursector meedoet aan het debat over hoe technologie zich moet verhouden tot mens en maatschappij. Wij moeten een kritische stem zijn in een debat dat wordt overmeersterd door technologiebedrijven en de entertainmentindustrie.

Theater is de enige juiste plek om een antwoord te bieden aan de moderne technologieën van vandaag. Of willen we dat de nieuwe cultuurbeleving gemonopoliseerd wordt door de entertainmentindustrie met hun drang naar kobolds, draken en puberale masculine fantasieën?"- Joris Weijdom (KHU)

 Kunstenaars en creatieve processen leggen verbanden en linken die onderzoekers en ondernemers niet zien. Valery De Smet (CREW)

Foto van de presentatie over Mixed Reality van Joris Weijdom

©Sien Verstraeten

3. Naar een betekenisvolle cultuurbeleving met digitale technologie

Het zijn nu nog vooral pioniers als CREW en Pipslab die actief op zoek gaan naar waardecreatie met behulp van digitale technologie. Joris Weijdom ziet dat veel jonge kunstenaars aan de slag gaan met digitale technologie. Hij beschrijft digitale technologie als legoblokken waarmee kunstenaars en performers op zoek kunnen gaan naar nieuwe betekenisvolle cultuurbelevingen. 

Wat is de mogelijke impact van nieuwe digitale technologie op dramaturgie en belevenissen? Joris Weijdom is voornamelijk gespecialiseerd in Mixed Reality. Het internet geeft je de mogelijkheid om fysieke plekken met elkaar te verbinden. Virtual Reality creëert gemeenschappelijke plekken in cyberspace. Augmented Reality zorgt ervoor dat deze fysieke en virtuele werelden ook over elkaar gelegd kunnen worden.  

Mixed Reality: real environment -> Augmented Reality (AR) -> Augmented Virtuality (AV) -> Virtual Environment

Mixed Reality Scale – Milgram and Kishino's (1994) Virtuality Continuum paraphrase with examples.

4. Nood aan een gezamenlijke zoektocht en experiment

We kunnen kiezen voor individuele democorners met VR-apparatuur van de grote merken, of radicaal gaan voor een innovatief netwerk met ruimte voor experiment - waarbij het artistieke proces en de culturele beleving van het publiek centraal staan. Valéry van CREW pleit voor het laatste.  Er is nood aan een slim partnerschap tussen artistieke gezelschappen, kunst-en-cultuurhuizen en het Vlaamse beleid.

Ook in CC De Spil willen ze niet langs de zijlijn staan. Gwendolien Sabbe trekt op verkenning naar plekken als Ars Electronica, Bozar Electronic Arts Festival , Brighton Digital Festival, het Screenshake-festival, het medialab van Cinekid. Samen met haar collega-programmatoren, theatertechnici en educatieve medewerkers weeft ze een digitale rode draad doorheen alles wat ze doen. 

Foto van de presentatie van Valéry van CREW

©Sien Verstraeten

Bekijk meer sfeerbeelden vanop de Digital Arts Uncovered inspiratiedag.