6 tips om bibgebruikers te helpen met leesinspiratie

  • 13 juli 2017

[Leestijd: 5 minuten]

Uit gesprekken met eindgebruikers

Met het project ‘recommendation engine’ gaat Cultuurconnect samen met de bib van Brugge en regio BibArt op zoek naar een manier om een zo goed mogelijke match tussen bibliotheekgebruikers en -boeken te maken, en hoe we op basis daarvan op een aantrekkelijke manier aanbevelingen aan de gebruiker kunnen presenteren.

Trouw aan de filosofie van Cultuurconnect, doen we dit door veel te praten met eindgebruikers, hen doorheen schermen te laten klikken van mogelijke oplossingen, om zo snel ideeën te kunnen testen, elke veronderstelling te valideren, en onverwachte input mee te kunnen nemen.

We hebben intussen een heleboel van die tests en diepte-interviews achter de rug, en delen graag een paar van onze bevindingen.

1. Overal lijstjes

Onze leners zijn lijstjesmensen. Losse papiertjes in de portefeuille, strak gestructureerde exceltabellen waar ook scores in worden bijgehouden... Eén ding is duidelijk: onze aanbevelingen zullen op die lijstjes moeten terechtkomen, of vergeten worden.

Misschien is dit wel een kans om meer te doen met onze eigen ‘Mijn Lijsten’-functie. Bijvoorbeeld een lijstje van de bib dat je attent maakt op welke boeken beschikbaar zijn wanneer je in de bib komt? Ook bij de ontwikkeling van de nieuwe bibliotheekwebsite gaan we hiermee aan de slag.

Een muur vol post-its.

2. Voorkom afvoeren: zet titels in de kijker

Mopper je bij het afvoeren al eens woorden als 'barbarij' en 'doodzonde'? Aan de slag! Red boeken uit de afvoer én je mensbeeld door titels frontaal te plaatsen, te verwerken in thematafels, smokkel de boeken die je wil uitgeleend krijgen binnen in een boekenstand die dicht bij de ingang van de bib staat. Want áls gebruikers opkijken van hun lijstje, dan is het naar titels die in het zicht springen.


3. De bibliothecaris ter hulp

Tijdens de gesprekken werd vaak aangegeven dat mensen het interessant zouden vinden om tips te krijgen van een bibliothecaris of kenner. Dat zit niet in de scope van dit experiment, maar wordt wel opgenomen in een ander project: Leuven Leest.


4. Aanbevelingen horen niet thuis in de catalogus

Aanbevelingen horen niet thuis in onze catalogus.  Mensen gaan naar de pagina van een boek om iets over dat boek te weten te komen, vooral: heeft de bib het en waar staat het? Aan inspiratie onder de vorm van verwante titels hebben mensen op dat moment geen behoefte.

Aanbevelingen landen best in Mijn Bibliotheek, waar de gebruiker ook zijn leesprofiel kan beheren, en waar hij/zij optioneel over geattendeerd kan worden via een maandelijkse mail, hebben de voorkeur.


5. Leners vertrouwen hun leesprofiel graag toe aan de bib

De meeste leners zijn bereid om input te geven om een profiel op te stellen: vragenlijst invullen, interessegebieden aangeven... De mensen die we bevroegen, vertrouwen er ook op dat hun persoonlijke leenhistoriek door de bibliotheek met de nodige omzichtigheid wordt behandeld, en zijn dan ook bereid deze beschikbaar te stellen om aanbevelingen mee te genereren.


6. Relevantie en kwaliteit van de aanbeveling primeren

Voor de meeste mensen is het belangrijker dat een aanbeveling goed en relevant is, dan dat ze recent is. Al mogen recente titels niet helemaal uit het zicht verdwijnen: iedereen is wel graag ‘een beetje mee’.

Ook de beschikbaarheid is ondergeschikt aan de kwaliteit: wat niet beschikbaar is zetten mensen - jawel - op hun lijstje. Al zouden ze het dan wel leuk vinden om verwittigd te worden wanneer een boek op hun lijstje wordt binnengebracht. Zonder het te reseveren dus.

Boeken op een rijtje op een boekenplank, verschillende groottes en verschillende kleuren, verschillende diktes.

We beperken ons voor dit experiment rond aanbevelingen tot de categorie 'fictie volwassenen'. Voor aanbevelingen van jeugdboeken testen we momenteel Bieblo uit in De Krook.

In het najaar van 2017 mag je een update verwachten over welke richting we verder uit gaan. Schrijf je in op de nieuwsbrief van Cultuurconnect als je op de hoogte wil blijven.