Aanbesteding e-boekenplatform van start!

  • 18 mei 2018

Op 26 april 2018 ging de aanbestedingsprocedure voor een e-boekenplatform van start. De procedure neemt een aantal maanden in beslag om wettelijke termijnen te respecteren en voldoende ruimte te laten voor onderhandelingen met kandidaat-leveranciers. Ons streefdoel? In oktober of november een contract sluiten met een leverancier. Dat betekent dat we, als alles goed gaat, een werkend e-boekenplatform hebben in de loop van het voorjaar 2019. Ondertussen blijft de Werkgroep e-boeken stevig meehelpen om de aanbestedingsprocedure zo vlot mogelijk te laten verlopen.

In de aanbestedingsprocedure vragen we de kandidaat-leveranciers twee modellen te onderzoeken en aan te bieden:

  • Model 1: alle bibliotheken vormen samen een consortium met één gemeenschappelijke collectie. Intekenen op het aanbod betekent dan zowel intekenen op het platform als op de gemeenschappelijke collectie.
  • Model 2: elke bibliotheek vormt zijn eigen collectie. Intekenen op het aanbod betekent dan intekenen op het gebruik van het platform, om binnen het platform een eigen collectie samen te stellen.

Kandidaat-leveranciers kunnen, indien ze dat wensen, ook een gemengd model voorstellen.

Op basis van de voorstellen bekijken we, samen met de Werkgroep, welk model het best aan de behoeften tegemoetkomt. Uit de bevraging van de bibliotheken in de zomer van 2017 blijkt een lichte voorkeur voor het model met de gemeenschappelijke collectie (62%).

Kan ik me al voorbereiden?

Zal er een voorstel op tafel liggen om samen een consortium te bouwen en alle kosten te delen? Of is het meer wenselijk om elke bib zijn eigen collectie te laten opbouwen en aanbieden? En wat zijn de implicaties daarvan op de kostenstructuur?

We begrijpen dat je met vragen zit. We weten pas in het najaar hoe het aanbod er concreet uitziet en wat de kosten zullen zijn. Het is dus nog te vroeg om een aanwijzing te geven van de kostenposten zoals IT, collectie, projectmanagement of marketing.

Uit de bevraging bij bibliotheken in de zomer van 2017 blijkt dat de grootste groep van de bibs bereid is om jaarlijks tot 5% van het werkingsbudget te spenderen aan een e-boekendienst (alle kosten inbegrepen). Daar houden wij uiteraard rekening mee.

Volgens de huidige planning, zal je kunnen intekenen op een aanbod vanaf 2019.