API aanvraagformulier

API
Aanvrager
De aanvrager voor toegang tot de API:
Technische partner
Indien de aanvrager beroep doet op een technische partner om de API te gebruiken, de gegevens van de technische partner:
Omschrijving
Omschrijving van de toepassing die u wilt ontwikkelen:
(Indien van toepassing) Beschrijf de wijze waarop de toepassing het publieksbereik van een of meer openbare bibliotheken in Vlaanderen of Brussel bevordert. Geef aan in welke mate deze eigenschap van de toepassing zichtbaar is voor het publiek en een belangrijke functie is van de toepassing.