Cata 2020 in 3 uitdagingen

  • 26 juni 2018

‘Cata 2020’ is de naam van het project waarin we werken aan de vernieuwing van Open Vlacc. We vertrekken vanuit de noden van de eindgebruikers - de bibliotheekmedewerkers en bezoekers - om een toekomstgerichte visie en strategie rond gemeenschappelijke catalografie ontwikkelen. Vanuit deze visie en strategie werken we aan de vernieuwing van de werkprocessen, dataprocessen en het bestek voor een nieuwe IT-oplossing voor de gemeenschappelijke catalografie.

Op een infosessie van 13 juni vroegen we aan alle aanwezige bibliotheekmedewerkers wat zij de grootste uitdaging vinden in de catalografie van morgen.

3 uitdagingen

Dit zijn de 3 belangrijkste uitdagingen die uit de bus kwamen.

1. Meer vraaggestuurd werken    

Door tijdig titelbeschrijvingen te voorzien in Open Vlacc kunnen lokale bibliotheken hun collectieprocessen efficiënter organiseren, en zo vermijden dat bibliografische beschrijvingen lokaal aangemaakt moeten worden. Met de komst van het Bibliotheeksysteem, zal Open Vlacc sneller zicht hebben op bestellingen, voorlopige beschrijvingen van bibliotheken en het aantal bibs dat een beschrijving nodig heeft. We willen nog veel meer evolueren in de richting van een systeem waarbij bibs basisbeschrijvingen aanmaken, maar voor de vervollediging kunnen rekenen op Open Vlacc. 

2. Makkelijker onderhoudbare data

Minstens even belangrijk als het aanmaken van nieuwe records, is het bewaken van de consistentie van de databank. Dat onderhoud is niet zo eenvoudig, omdat onze data soms onhandig gestructureerd is. De grootste uitdaging voor het project is een andere structuur van onze metadata, weg van de digitale steekkaarten die we nu maken, door een soort bovenliggend niveau te maken. Zodat je een originele titel van een werk bijvoorbeeld maar één keer moet invoeren, en je er dus niet meer aan moet denken om iedere keer die originele titel op exact dezelfde manier in te voeren. 

3. Een beter beheer van relaties tussen verwante publicaties.

De groepering van “verwante” publicaties gebeurt door nabewerkingen in het systeem dat de Bibliotheekwebsite opbouwt. In Open Vlacc zijn dit allemaal losse beschrijvingen, die alleen aan elkaar hangen door het feit dat ze een originele titel en een originele auteur delen. Die manier van werken heeft als nadeel dat je als catalograaf de gevolgen van wat je doet bij het invoeren niet kan overzien en pas achteraf, meestal per toeval, ziet waar het misloopt. 

We willen in de toekomst in de databank zelf kunnen vastleggen hoe beschrijvingen op de publieksinterface getoond worden. Het “klaarzetten’” van de data wordt dan in veel grotere mate de verantwoordelijkheid van Vlacc zelf. Dit geldt ook voor de verrijkende metacontent (covers, flapteksten, recensies).

En nu? 

Het projectteam werkt in het najaar verder aan het bestek. We werken toe naar een aanbesteding begin 2019. Dit najaar organiseren we nog workshops en infosessies over het project. We houden je op de hoogte via de Open Vlacc-nieuwsbrief.

Op 13 juni organiseerden we een infosessie over Cata 2020, het vernieuwingstraject voor Open Vlacc. We praatten de aanwezigen bij over de doelstelling van het project, de strategische uitgangspunten die we daarbij in het achterhoofd willen houden en de plaats die Open Vlacc krijgt binnen de Gemeenschappelijke Basisinfrastructuur Digitale Bibliotheek. Hier vind je een uitgebreid verslag van de workshop.