Detail van een houten doos waarp 'fragile' staat.

Vlaamse IBL-ondersteuning vanaf 2018

In het kader van de overheveling van de persoonsgebonden bevoegdheden van de provinciebesturen, zal Cultuurconnect vanaf 1 januari 2018 de ondersteuning van...

Coder event voor meisjes waarop meisjes bezig zijn met het bouwen van robots

Dossier | Lokale besturen en de digitale transformatie

De digitale transformatie is veel meer dan een technologische vernieuwing, ze is onze samenleving grondig aan het veranderen.

Gwendolien Sabbe van Cultuurcentrum De Spil met VR bril

Digitale kunsten dagen het cultuurcentrum uit

Interview met Gwendolien Sabbe, programmator humor, circus en digitale kunsten (CC De Spil)

Microscoop waar iets groens onder ligt.

Ruimte voor innovatie en experiment

Voor overheden op alle niveaus is het belangrijk om experts, bedrijven, organisaties, individuele burgers aan te zetten tot experiment om samen de duurzame...

Alleleden van het expertenteam EBS in een productdemonstratie.

Kom jij het expertenteam voor het eengemaakt bibliotheeksysteem versterken?

Tijdens de gunningsfase van het eengemaakt bibliotheeksysteem werd het projectteam geflankeerd door experten, een 30-tal bibliotheekmedewerkers die feedback...

De mobiele arcadehal scoort in Deurne

 • 26 juni 2017

[Leestijd: 5 minuten]

Van februari tot april vond in Deurne het Arcadehalproject plaats. De publieksopkomst was goed en uit de bevragingen blijkt alvast dat de jonge en iets oudere deelnemers het concept en de speciaal ontwikkelde spellen zeer smaakten.

Hieronder kan je alvast een greep uit de bevindingen lezen. Ondertussen werken we verder aan een heus dossier dat na de zomer via onze website raadpleegbaar zal zijn en beraden we ons over mogelijke vervolgpistes.

Het project in 't kort

 • moderne invulling van een klassieke arcadehal
 • mobiel: kan touren
 • 7 kunstige arcadekasten met nieuw ontwikkelde spellen die focussen op creativiteit, samen spelen en het artistieke
 • hield tussen krokus en Pasen 2017 halt in de 4 verschillende locaties van het lokaal cultuurbeleid in Deurne

Doelen van het project

 1. ontwikkelen van een kwalitatief aanbod rond games in de locaties van lokaal cultuurbeleid in Deurne
 2. doelgroep van jongeren (8-18 jaar) bereiken
 3. onderzoeken of er potentieel is voor de ontwikkeling van een nieuw artistiek genre dat geïntegreerd kan worden in het cultureel aanbod van cultuurhuizen
Leraar en kinderen ontdekken arcadegame

Enkele bevindingen

 • Via de creatie van de arcadehal gaven we een aanzet tot de ontwikkeling van een nieuw en kwalitatief cultuuraanbod.
 • Zowel op het openingsevent ‘Push the Button’, waar CC Deurne al zijn gameregisters opentrok, als tijdens het arcadehalproject in navolging daarvan, liet de doelgroep jongeren zich niet onbetuigd.
 • De opkomst was vooral goed in de bibliotheeklocaties: het laagdrempelige format lijkt natuurlijk bij de werking van de bib aan te sluiten, waarvan het publiek weet dat die (altijd) open is.
  Enige geluidsoverlast en verstoring van de ‘normale orde’ binnen de bib is inherent aan het concept. Maar ook in het cultuur- of gemeenschapscentrum vindt de bruisende dynamiek van de arcadehal zeker zijn plaats.

 • Het is een leerkans om de arcadehal niet enkel als onderdeel of leuke feature van een festival te zetten, maar de hal op zichzelf meer in te kaderen en waardevol te maken, in het kader van bijvoorbeeld een mediawijstraject, in samenwerking met jeugdhuizen of met scholen...
  In Deurne werd zo via twee workshops aansluiting gezocht bij het lessenpakket van enkele klassen van de Spectrumschool: een workshop Elektromechanica, met uitleg rond de techniciteit van de spellen, en een workshop Houtbewerking, met uitleg rond de creatie van de arcades.

 • De speciaal ontwikkelde spellen (focus op artistieke, creativiteit en samen spelen/werken) vallen in de smaak en worden als behoorlijk uitdagend ervaren. Vooral het samenwerkingsaspect scoort hierbij hoog: de factor samenwerken en communiceren wordt zeer geapprecieerd en vormt een belangrijk verschil ten opzichte van de games die jongeren normaal gezien in hun eigen vrije tijd spelen.

 • Ook ‘niet-gamers’ vinden dit leuk en leren zo een nieuwe wereld kennen.

 • 82% van de bevraagde jongeren zou vrienden uitnodigen om mee te komen naar de arcadehal.

 • 65% van de bevraagden was nooit eerder in een cc geweest, 30% nooit eerder in een bib. Toch zou 72% terugkeren naar de bib of het cc in geval er opnieuw een dergelijk aanbod geplaatst zou worden.

mooie arcadegame wordt bespeeld door iemand wiens handen je enkel ziet

Foto's: © Kaatje Verschoren