Haalbaarheidsstudie

Haalbaarheidsstudie (2015)

In juni 2014 bestelt Cultuurconnect, de 5 Vlaamse provinciebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (voor Brussel) samen een haalbaarheidsonderzoek naar de consolidatie van de provinciale bibliotheeksystemen (PBS) tot een eengemaakt bibliotheeksysteem voor Vlaanderen.

M&I Partners levert eind april 2015 het eindrapport op. De stuurgroep met vertegenwoordigers van de opdrachtgevers en een twintigtal bibliotheken keuren het goed. De technische, financiële en organisatorische haalbaarheid is in overleg met een werkgroep uitvoerig geanalyseerd en gunstig bevonden. De haalbaarheidsstudie legt een gedetailleerd scenario voor van hoe de consolidatie van 6 provinciale bibliotheeksystemen verder vorm kan krijgen, op technisch, financieel en organisatorisch vlak. Bekijk het eindrapport van de haalbaarheidsstudie (2015):

 

 

Studie systeemarchitectuur (2013)

De aanleiding voor de haalbaarheidsstudie, was een studie naar de systeemarchitectuur van de digitale bibliotheek (2013).

Die studie pleitte onder andere om het aantal systemen dat vandaag gebruikt wordt te consolideren:  "dit zal de complexiteit verminderen en op termijn kostenefficiënter zijn"

Volledig of de samenvatting

Engelstalige samenvatting

Nieuwsbrief EBS
* verplicht
Meer info?
Johan Mijs
Manager IT