Detail van een houten doos waarp 'fragile' staat.

Vlaamse IBL-ondersteuning vanaf 2018

In het kader van de overheveling van de persoonsgebonden bevoegdheden van de provinciebesturen, zal Cultuurconnect vanaf 1 januari 2018 de ondersteuning van...

Coder event voor meisjes waarop meisjes bezig zijn met het bouwen van robots

Dossier | Lokale besturen en de digitale transformatie

De digitale transformatie is veel meer dan een technologische vernieuwing, ze is onze samenleving grondig aan het veranderen.

Gwendolien Sabbe van Cultuurcentrum De Spil met VR bril

Digitale kunsten dagen het cultuurcentrum uit

Interview met Gwendolien Sabbe, programmator humor, circus en digitale kunsten (CC De Spil)

Microscoop waar iets groens onder ligt.

Ruimte voor innovatie en experiment

Voor overheden op alle niveaus is het belangrijk om experts, bedrijven, organisaties, individuele burgers aan te zetten tot experiment om samen de duurzame...

Alleleden van het expertenteam EBS in een productdemonstratie.

Kom jij het expertenteam voor het eengemaakt bibliotheeksysteem versterken?

Tijdens de gunningsfase van het eengemaakt bibliotheeksysteem werd het projectteam geflankeerd door experten, een 30-tal bibliotheekmedewerkers die feedback...

Mediacoach

Opleidingstraject

Het logo van mediacoach: 3 vierkantjes en tekst.De opleiding die de mediawijsheidsexpertise van het professionele veld wil versterken in de Vlaamse bibliotheken, de scholen en de jeugdsector.

Mediawijsheid is onontbeerlijk in de huidige maatschappij. Deze term duidt op "het geheel van kennis, vaardigheden en mentaliteit waarmee burgers zich bewust, kritisch en actief kunnen bewegen in een complexe, veranderlijke en fundamenteel gemediatiseerde wereld."

Enerzijds biedt het opleidingstraject ‘Mediacoach' een theoretisch kader om te starten met diverse digitale media binnen de eigen werking. Anderzijds ligt de focus van deze opleiding op het realiseren van concrete activiteiten rond digitale media. Het tonen van goede praktijkvoorbeelden biedt inspiratie en de deelnemers moeten zelfstandig een project opzetten binnen de eigen setting. Een mediacoach fungeert ook als aanspreekpunt binnen de eigen werking voor de pedagogische aanpak van het thema multimedia.

Voor wie?

De opleiding ‘Mediacoach’ mikt op professionelen die werken met jongeren en die mediawijsheid willen integreren in hun eigen werkpraktijk. Een mediacoach moet getraind zijn om binnen het eigen werkveld aanspreekpunt te worden over het gebruik van media. De reële praktijk van de cursist vormt dan ook een belangrijk onderdeel van de training. Een mediacoach heeft geleerd om de eigen kennis over te dragen aan collega’s, waarmee ze een hefboomeffect creëren binnen de eigen organisatie.

Info en inschrijven bij Mediawijs.

Meer info?
Hannes Vanhaverbeke
Projectmanager Stimulering
+32 2 213 10 20 (onthaal)
+32 486 320892