Mediacoach

Opleidingstraject

Het logo van mediacoach: 3 vierkantjes en tekst.De opleiding die de mediawijsheidsexpertise van het professionele veld wil versterken in de Vlaamse bibliotheken, de scholen en de jeugdsector.

Mediawijsheid is onontbeerlijk in de huidige maatschappij. Deze term duidt op "het geheel van kennis, vaardigheden en mentaliteit waarmee burgers zich bewust, kritisch en actief kunnen bewegen in een complexe, veranderlijke en fundamenteel gemediatiseerde wereld."

Enerzijds biedt het opleidingstraject ‘Mediacoach' een theoretisch kader om te starten met diverse digitale media binnen de eigen werking. Anderzijds ligt de focus van deze opleiding op het realiseren van concrete activiteiten rond digitale media. Het tonen van goede praktijkvoorbeelden biedt inspiratie en de deelnemers moeten zelfstandig een project opzetten binnen de eigen setting. Een mediacoach fungeert ook als aanspreekpunt binnen de eigen werking voor de pedagogische aanpak van het thema multimedia.

Voor wie?

De opleiding ‘Mediacoach’ mikt op professionelen die werken met jongeren en die mediawijsheid willen integreren in hun eigen werkpraktijk. Een mediacoach moet getraind zijn om binnen het eigen werkveld aanspreekpunt te worden over het gebruik van media. De reële praktijk van de cursist vormt dan ook een belangrijk onderdeel van de training. Een mediacoach heeft geleerd om de eigen kennis over te dragen aan collega’s, waarmee ze een hefboomeffect creëren binnen de eigen organisatie.

Info en inschrijven bij Mediawijs.

Meer info?
Hannes Vanhaverbeke
Projectmanager Stimulering
+32 2 213 10 44
+32 486 320892