E-boeken in de bib: bevraging bij alle Vlaamse en Brusselse bibliotheken

  • 15 juni 2017

Zoals je misschien wel weet, zijn we al een tijd op zoek naar een oplossing om e-boeken op een goede manier uit te lenen. En daarvoor hebben we de mening van élke bib nodig, ervaring met e-boeken of net helemaal niet.

Praktisch

In de week van 19 juni ontvangt elke bib via e-mail een uitnodiging van het onderzoeksbureau iVOX om deel te nemen aan een online bevraging over het marktpotentieel van verschillende uitleenmodellen van e-boeken. Hiermee hopen we een antwoord te krijgen op vragen als: "Welke uitleenmodel draagt de voorkeur?" en "Wat is het budget dat bibliotheken ter beschikking hebben voor e-boeken?"

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten. Alle antwoorden worden verwacht vóór 15 juli. Elke bib krijgt 1 unieke link om de antwoorden op de vragenlijst door te sturen. De antwoorden kunnen intern voorbereid worden aan de hand van een papieren versie van de vragenlijst, die op 19 juni als bijlage wordt meegestuurd. Gelijktijdig loopt er een bevraging bij het publiek, zowel bibliotheekleden als niet-leden.

Meer informatie

Er lopen nu 2 pilootontwikkelingen waarin telkens een specifieke oplossing wordt getest.

  1. Uitlenen met behulp van Bibliotheca in een ‘one copy/one user’ - model: elk gekocht boek is slechts door 1 gebruiker van de bib gelijktijdig te raadplegen. De kost voor de gebruiker bepaalt de bib zelf. 5 pilootbibliotheken bieden deze dienst gratis aan.
  2. Uitlenen met behulp van het Nederlandse e-boekenplatform in het ‘multiple use’ model: elk aanwezig boek kan door gelijk welke gebruiker op gelijk welk ogenblik worden uitgeleend. De voorwaarde is wel dat de gebruiker daarvoor een bijdrage betaalt.

Alle pilootbibliotheken doen ervaringen op die kunnen helpen om een grootschalige oplossing te kiezen.

Met deze bevraging willen wij het marktpotentieel van elk model onderzoeken, zowel bij de bibliotheken als bij het publiek. Daarvoor organiseert de werkgroep e-boeken samen met iVOX een bevraging bij alle bibliotheken. Tegen september wordt het rapport van het onderzoek gelegd naast de resultaten van de piloten, en worden er conclusies getrokken.