Gezocht: Productmanager Digitale Cultuurbeleving (voltijds)

 • 30 november 2017

Een ondernemende sfeermaker (voltijds)

In labo-omgevingen zijn we momenteel op zoek naar concrete oplossingen voor digitale uitdagingen. Verschillende van onze projecten in de sfeer van cultuurbeleving zijn de R&D fase stilaan ontgroeid. Kansen voor opschaling dienen zich aan. We zoeken een product manager die verantwoordelijke en aanspreekpunt wordt voor de product roadmap, functionele analyse, (door)ontwikkeling, business modelling, klanteninspraak, marketing (i.s.m. onze communicatie-cel),...

Ben je een dynamische master met ervaring, expertise en netwerk in de sector van de cultuur- en gemeenschapscentra? Heb je affiniteit met het digitale, zonder een die-hard programmeur te zijn?  Ben je creatief en heb je tegelijkertijd een zakelijk instinct? Toe aan een nieuwe uitdaging met ruimte voor persoonlijke ontwikkeling in een non-profit context?

Wat wij bieden:

Een maatschappelijk relevante job, een organisatie die jouw persoonlijke ontwikkeling zeer belangrijker vindt, mogelijkheid tot thuiswerk, een adequate verloning, maaltijdcheques, hospitalisatie- en groepsverzekering, interessante verlofregeling en gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer. Klik hier voor meer info over werken bij Cultuurconnect.

De productmanager wordt ingeschaald op A-niveau.

Takenpakket:

 • Verantwoordelijke en aanspreekpunt voor de functionele analyse, (door)ontwikkeling, opschaling, business modelling, release management,... van verschillende nieuwe producten m.b.t. digitale beleving
 • organiseert inspraak van de actoren die intekenen (bijv. via gebruikersdagen) vanuit een coöperanten-benadering
 • is budgethouder (goedkeuren facturen, aanbestedingen doen, opmaken en beheren contracten,…) voor de product roadmap
 • staat in voor de communicatie en marketing voor de producten (i.s.m. communicatie-cel)
 • bij succes en groei van de producten digitale beleving kunnen - indien zinvol - één of meerdere projectmanagers worden toegewezen aan het productenteam dat dan door de productmanager wordt gecoördineerd

De productmanager rapporteert aan de teamleider.

Competenties:

De productmanager heeft bij voorkeur ervaring, expertise en een netwerk in de sector van de cultuur- en gemeenschapscentra, alsook kennis en ervaring op het vlak van digitale systemen in een context van cultuurcentra. IT vaardigheden zijn een pluspunt, maar geen must aangezien deze ook van binnen of buiten de organisatie bij de productontwikkeling betrokken kunnen worden.

Klantgerichtheid

Onderzoeken van wensen en behoeften van de klant en hiernaar handelen. Anticiperen op behoeften van klanten. Hoge prioriteit geven van servicebereidheid en klantentevredenheid.

 • Bouwt aan ‘partnership’ met de klanten.
 • Zoekt actief naar mogelijke wensen en behoeften van klanten, vraagt door en neemt actie om de tevredenheid van de klanten te verhogen.
 • Vertaalt klantenwensen naar de organisatie.
 • Houdt rekening met de mogelijkheden/wensen van de klanten.

Omgevingsbewustzijn

Kennis hebben van - voor de organisatie relevante - maatschappelijke, politieke en technologische ontwikkelingen en daar consequenties uit trekken voor het eigen functioneren of dat van anderen (het team,het management, de sector).

 • Kent de trends en de ontwikkelingen die spelen in het vakgebied en/of sector.
 • Schat de haalbaarheid van acties of besluiten in.
 • Signaleert ontwikkelingen en gebeurtenissen en schat de consequenties voor de organisatie in.

Zelfsturing

Effectief het eigen werk organiseren door het formuleren van doelstellingen en het plannen van activiteiten; beschikbare tijd en energie richten op de hoofdzaken en acute problemen.

 • Stelt voor het eigen werk prioriteiten.
 • Weet zelf de ‘scope’ te bepalen van zijn inbreng.
 • Plant tijd voor voorbereiding en onverwachte zaken.
 • Behoudt het overzicht over de zaken waarvoor hij verantwoordelijk is.

Emotiemanagement

 • Je neemt verantwoordelijkheid voor je eigen welzijn.
 • Je bent je ook bewust van je eigen emoties en gaat er zorgzaam mee om.
 • Je kan emoties van anderen snel herkennen en maakt deze bespreekbaar ten voordele van de relatie en de voortgang.
 • Je gaat conflicten niet uit de weg maar pakt ze aan.
 • Verder ben je je bewust van wat je energie geeft en wegneemt en gaat daar op een proactieve manier mee om.

Samenwerking

Actieve bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat of probleemoplossing, ook wanneer de samenwerking een onderwerp betreft dat niet direct van persoonlijk belang is.

 • Stelt gezamenlijke doelen boven het eigen belang.
 • Steunt de voorstellen van anderen en bouwt daarop voort als het erom gaat tot een gezamenlijk resultaat te komen.
 • Levert een bijdrage, idee of voorstel voor een groepstaak, ook wanneer hij daar zelf geen voordeel bij heeft.
 • Uit zich positief over prestaties van collega’s.
 • Biedt hulp aan bij problemen of conflicten.

Jobinhoud:

Cultuurconnect wil met investeringen in kansen, middelen en mensen op het terrein het werkveld helpen om het digitale op een kritische manier te omarmen en er innovatief mee aan de slag te gaan in functie van een toekomstbestendige cultuurpraktijk. Begin 2016 lanceerde Cultuurconnect een projectoproep om op zoek te gaan naar relevante experimenten met betrekking tot lokale digitale uitdagingen.

Zestien projecten werden weerhouden. In labo-omgevingen ging Cultuurconnect samen met het werkveld op zoek naar concrete oplossingen. Projecten die hun potentieel in een labo-omgeving hebben aangetoond, wil Cultuurconnect opschalen tot bovenlokale diensten waarop het brede werkveld kan intekenen. Verschillende projecten zijn de R&D fase stilaan ontgroeid. Kansen voor opschaling dienen zich aan:

 • Het project ‘streaming naar woonzorgcentrum’ wordt gefaseerd verder opgeschaald (van Warande, naar regio ‘t Pact, naar 25 woonzorgcentra in provincie Antwerpen, naar aanbod voor alle cultuur- en gemeenschapscentra, eventueel ook bibliotheken en kunstenorganisaties).
 • Het project ‘makerspaces’ bestaat momenteel uit negen R&D experimenten. Deze lopen nog even, maar er tekent zich nu al een opportuniteit af om de resultaten te vertalen naar een blijvend aanbod voor bibliotheken, cultuur- en gemeenschapscentra (bijv. op het vlak van aankoop materiaal, boeken van workshopbegeleiders, begeleiding/consulting bij implementatie,...).
 • Het project ‘Arcadehal games’ kent op dit moment een tweede leven in de vorm van een reizende arcadehal in de bibliotheken van de stad Antwerpen. Er wordt op dit moment gezocht naar een vertaling van het experiment naar een duurzaam aanbod voor de rest van de sector (bijv. op het vlak van groepsaankoop, administratieve afhandeling boeking, een oplossing voor de logistiek van een rondreizende arcadehal, begeleiding/consulting bij de implementatie,...).
 • Met het game ‘Bibster’ kunnen bibliotheken een betaalbaar, op maat gemaakt platform gebruiken om heel uiteenlopende digitale quizzen, zoektochten, klasintroducties en gidsbeurten te maken. Bibster kent een groot succes in de sector van de openbare bibliotheken. Er is interesse uit de hoek van schoolbibliotheken en het buitenland.

In het voorjaar 2018 dienen zich ongetwijfeld nog bijkomende kansen tot opschalingsprojecten aan.

De eenmalige investeringskosten voor de opschaling zijn conform de financiële strategie van Cultuurconnect voor rekening van de organisatie. De recurrente kosten en het evolutief onderhoud (incl. personeelstijd) worden gedragen door de deelnemers. We streven naar break-even businessmodellen voor onze producten.

Team Product Management binnen onze organisatie:

De productmanager maakt deel uit van het team ‘productmanagement’:

Visualisatie van de 5 teams binnen Cultuurconnect: Oranisatieondersteuning, Stimulering, R&D, Product management, Service management
Organisatie ondersteuning Financieel beheer, HR, logistiek, office beheer, onthaal, juridische ondersteuning, ...
Stimulering Sensibiliseringsacties, evenementen, opleidingen, marcom, praktijkontwikkeling, ...
R&D Innovatielab, cocreatie, lean experimenten, ...
Product Management Aanbesteden en (door)ontwikkelen oplossingen, functionele analyse, testing, beheer roadmap, releasemgt, leveranciermgt, communicatie in overleg met marcom, ...
Service Management Implementatieprojecten (technisch, opleidingen, ...) van oplossingen bij klanten, helpdesk, klantmgt, bibliografische centrum, monitoring en service level mgt, ...

Procedure:

Ben je geïnteresseerd? Stuur dan tegen 12 januari zeker je cv naar jobs@cultuurconnect.be met als onderwerp “functie + jouw naam”, en leg uit waarom jij de witte merel bent die we zoeken en waarom je liever bij Cultuurconnect dan bij Microsoft, Telenet of een digital agency wil werken.

Na een selectie op basis van CV’s en motivatiebrief, volgt een schriftelijke proef. Vervolgens selecteren we een viertal kandidaten voor een jurygesprek. De geselecteerde kandidaat legt een assessment af.