Helpdesk

HelpdeskVoor vragen over of problemen met

 • Open Vlacc
 • Bibliotheekportalen (AquaBrowser catalogus, Mijn Bibliotheek, (zoeken.)bibliotheek.be, ...)
 • Digitale collecties: Gopress en Fundels
 • Kenniskantoor
 • @bibliotheek.be-mailadressen
 • de Cultuurconnect-website

Open Vlacc

 • Vragen over of problemen met 
  • Open Vlacc-beschrijvingen
  • Catalogiseerrichtlijnen
  • Plaatsingssystemen

Alle afnemers van Open Vlacc beschrijvingen kunnen problemen melden. Om er zeker van te zijn dat alle vragen effectief voor het Bibliografisch Centrum bedoeld zijn, vragen we aan bibliotheken om hun vraag via de PBS-medewerkers door te geven. Zij bekijken dan of het om een lokaal of om een Open Vlacc probleem gaat en bezorgen ons de vraag indien nodig.

Om de vragen zo vlot mogelijk te kunnen behandelen, werd een protocol opgesteld waarin beschreven staat welke gegevens je altijd moet opnemen en welke vragen je kan stellen.

Protocol helpdesk Open Vlacc (48 kB)

 

Bibliotheekportalen

 • Vragen over of problemen met 
  • AquaBrowser catalogus (imports, matching, basispakket, …)
  • Mijn Bibliotheek (mislukte koppelingen, …)
  • Mijn Lijsten
  • Bibliotheek.be
  • Zoeken.bibliotheek.be
  • API’s
 • Meer informatie over het gebruik van de Bibliotheekportalen diensten

De provinciale PBS-diensten voorzien de eerstelijnshelpdesk voor alle bibliotheken die gebruik maken van de Bibliotheekportalen diensten. Zij analyseren het probleem en contacteren de Cultuurconnect helpdesk of die van de verantwoordelijke leverancier. Zij voorzien ook permanentie buiten de kantooruren voor dringende problemen (site down meldingen). De bibliotheken van Bekkevoort, Brugge, Habobib, Gent en Oostende werken niet via de PBS-helpdesk.
 

Gopress

 • Meer informatie over het aanbod of over bestellingen.

Problemen met het Krantenarchief, logins, auteursrechten op artikelen gaan via ask@gopress.be (tip: voeg screenshots als bijlage in je e-mail) of in dringende gevallen op 02 740 09 78.
 

Fundels

 • Meer informatie over het aanbod of over bestellingen.

Vragen over de app van de Fundels (prentenboeken, AVi) of over de Fundelreader gaan via support@fundels.com of 09 226 09 07.
 

@bibliotheek.be-adressen

 • Aanvraag nieuw adres of het resetten van een paswoord.

Technische problemen met @bibliotheek.be e-mailadressen en e-mailgroepen gaan via de Cegeka service desk sobesupport@cegeka.be of 011 24 87 00. 
 

Opgelet

De helpdesk behandelt geen vragen over problemen met lokaal beheerde computers of servers in de bibliotheek of het cultuurcentrum.
 

Ondersteuning vanop afstand

Het is mogelijk dat op afstand ondersteuning kan worden verleend. Daarvoor geef je de toelating om de computer voor een beperkte tijd via een Internetverbinding te laten overnemen door de helpdesk van Cultuurconnect. Daarvoor gebruiken we een hulpprogramma op je computer.  Het programma heeft geen gevolgen voor de instellingen van je computer.  Nadat de verbinding is verbroken verdwijnt het programma en is de computer terug beschikbaar voor verder gebruik.

Helpdesk Cultuurconnect