Hoe willen mensen het cultuuraanbod uit hun regio ontdekken?

  • 8 november 2017

Voor het project RegioCC onderzoeken we hoe cultuur- en gemeenschapscentra uit een regio kunnen samenwerken zodat hun publiek beter bediend wordt en leuke, nieuwe dingen ontdekt. Samen met cultuurcentra en hun bezoekers gaan we na welke concrete (digitale) initiatieven hiervoor kunnen zorgen.

13 testpersonen

We willen dus graag weten waar mensen wel of geen nood aan hebben. Tijdens interviews deden we enkele voorstellen voor digitale initiatieven en zo verzamelden we rijke feedback van 13 uiteenlopende types van mensen, op vlak van leeftijd, gezinssituatie en graad van cultuurparticipatie.

Infografiekje met de sociologische gegevens van de testpersonen: leeftijd, abonnement of niet, gezinssituatie en graad van cultuurparticipatie.

6 scenario's

In een eerste plaats vroegen we ons af of het publiek wel behoefte heeft aan een digitale plek die het cultuuraanbod uit de regio bundelt. De overgrote meerderheid gaf aan dat ze zeker baat zouden hebben bij zo’n digitale plek. Een tweetal gebruikers gaf aan voldoende te hebben aan het aanbod van het lokale centrum.

Vervolgens stelden we 6 digitale initiatieven voor aan deze diverse groep testpersonen om het culturele aanbod uit de regio te ontdekken. Dit is wat ze ervan vonden.

1. Een 14-daags overzicht van het culturele aanbod waarvoor nog tickets beschikbaar zijn

Vooral de iets jongere gebruikers, zonder kinderen, vinden dit zinvol. Sommige gebruikers vinden 2 weken redelijk kort dag om nog een plekje in de agenda te vinden.

2. Ambassadeurs

Wat vinden de gebruikers ervan om door het aanbod gegidst te worden door lokale helden aan de hand van korte quotes? De meerderheid vindt dit wel een leuk idee, maar zouden zich er niet door laten beïnvloeden bij hun uiteindelijke keuze. De mening van een ander is immers niet noodzakelijk de hunne.

Het valt op dat de gebruikers heel enthousiast zijn over het feit dat ze op de overzichtspagina in 1 of 2 zinnen te zien krijgen waar een voorstelling om draait, zonder dat ze daarvoor moeten doorklikken naar de detailpagina.

3. Een vaste prijs/maand die onbeperkt toegang geeft tot een beperkt deel van het aanbod

Over het algemeen reageren de gebruikers erg positief. Ze denken meer risico te durven nemen en meer onbekende voorstellingen uit te proberen. Het is echter nog niet helemaal duidelijk geworden hoe de abonnees dit zien in verhouding tot hun abonnement.

4. Last-minute tickets die enkele dagen op voorhand aan 50% worden aangeboden

Quasi alle gebruikers zijn erg enthousiast: “Dan ga ik elke week!” en “Ik zou veel meer durven uitproberen”. Tegen de verwachtingen in, zouden de vaste klanten er ook helemaal geen probleem mee hebben als hun buurman in het theater zijn zitje veel goedkoper last-minute zou hebben gekocht.

5. Personalisatie van het aanbod

De gebruikers hebben unaniem geen behoefte aan een gefilterde versie van het regionale aanbod naargelang hun voorkeuren of woonplaats.

6. Regionaal abonnement

Ongeveer de helft van de gebruikers geeft aan erg graag een regionaal abonnement hebben. Een regionaal abonnement moet wel gepaard gaan met een sterke regionale communicatie, om ervoor te zorgen dat abonnees ook cultuurcentra uit de regio bezoeken.

Het mag hieruit duidelijk zijn dat het publiek behoefte heeft aan een plaats waar het regionale cultuuraanbod verzameld wordt. De communicatieve insteek om gebruikers naar deze plek te leiden kan verschillen, van last-minute tickets tot ambassadeurs, tot een regionaal abonnement.  In het verdere verloop van het project onderzoeken we deze pistes nog grondiger.

Enkele citaten van deelnemers, zoals ook geciteerd in de tekst.