Innovatie bij de buren

Waar Cultuurconnect een deel van de mosterd haalt

Incubator zijn, een hefboom zijn voor lokale innovatie, ideeën ontwikkelen, … allemaal goed en wel, maar wat betekent dat ? Om dit duidelijk te maken steken we de plas over voor een voorbeeld en inspiratiebron: 
 

Nesta: het logo met drie bolletjes op het einde.

 

Bij ons doet Nesta denken aan een tijdschrift, in het VK is het een organisatie met als doel:  ‘help(ing) people and organisations bring great ideas to life’.

Digital Arts Nesta: abstracte afbeelding met lijnen, een bliksem en kleuren.

Eén van de domeinen waarop Nesta werkt is kunst en media,  waarbij ze onder andere samenwerking aanmoedigt tussen de kunstensector, technologie-bedrijven en  onderzoekers om experimenten op te zetten waarvan de bredere sector kan leren.  We beschikken niet over dezelfde middelen, maar de ambities en aanpak zijn wel herkenbaar.


MeYouandUs onderzocht bijvoorbeeld hoe ‘slimme’ schermen in een cultuurcentrum interactie en betrokkenheid van het publiek kunnen vergroten. De schermen moesten het aanbod en de werking van een cultuurplek uitademen: door de programmatie te tonen, door interactieve kunst te tonen, en door live data te visualiseren.  Een boeiend verhaal, over mogelijkheden en drempels, ambities en gemiste kansen.

Miracle Theatre Company onderzocht dan weer of theater op het scherm ook haalbaar was voor kleinschaliger producties. Zowel live streaming als opnames van theater, en de mogelijkheden om publiek te bereiken voor wie naar een theaterzaal gaan geen evidentie is (om welke reden dan ook).  Het Miracle Theatre testte verschillende ‘schermervaringen’,  onderzocht de betalingsbereidheid van het publiek hiervoor en ontwikkelde een business model template  dat bruikbaar is voor andere organisaties.

Camera-drones,  interactief theater, een dans-app,  big data, … Met tientallen projecten verzamelde Nesta een schat aan experimenten, ervaringen en leerpunten.

Digital Culture: banner 2015 'how is digital art changing culture?'