Detail van een houten doos waarp 'fragile' staat.

Vlaamse IBL-ondersteuning vanaf 2018

In het kader van de overheveling van de persoonsgebonden bevoegdheden van de provinciebesturen, zal Cultuurconnect vanaf 1 januari 2018 de ondersteuning van...

Coder event voor meisjes waarop meisjes bezig zijn met het bouwen van robots

Dossier | Lokale besturen en de digitale transformatie

De digitale transformatie is veel meer dan een technologische vernieuwing, ze is onze samenleving grondig aan het veranderen.

Gwendolien Sabbe van Cultuurcentrum De Spil met VR bril

Digitale kunsten dagen het cultuurcentrum uit

Interview met Gwendolien Sabbe, programmator humor, circus en digitale kunsten (CC De Spil)

Microscoop waar iets groens onder ligt.

Ruimte voor innovatie en experiment

Voor overheden op alle niveaus is het belangrijk om experts, bedrijven, organisaties, individuele burgers aan te zetten tot experiment om samen de duurzame...

Alleleden van het expertenteam EBS in een productdemonstratie.

Kom jij het expertenteam voor het eengemaakt bibliotheeksysteem versterken?

Tijdens de gunningsfase van het eengemaakt bibliotheeksysteem werd het projectteam geflankeerd door experten, een 30-tal bibliotheekmedewerkers die feedback...

Innovatie bij de buren

Waar Cultuurconnect een deel van de mosterd haalt

Incubator zijn, een hefboom zijn voor lokale innovatie, ideeën ontwikkelen, … allemaal goed en wel, maar wat betekent dat ? Om dit duidelijk te maken steken we de plas over voor een voorbeeld en inspiratiebron: 
 

Nesta: het logo met drie bolletjes op het einde.

 

Bij ons doet Nesta denken aan een tijdschrift, in het VK is het een organisatie met als doel:  ‘help(ing) people and organisations bring great ideas to life’.

Digital Arts Nesta: abstracte afbeelding met lijnen, een bliksem en kleuren.

Eén van de domeinen waarop Nesta werkt is kunst en media,  waarbij ze onder andere samenwerking aanmoedigt tussen de kunstensector, technologie-bedrijven en  onderzoekers om experimenten op te zetten waarvan de bredere sector kan leren.  We beschikken niet over dezelfde middelen, maar de ambities en aanpak zijn wel herkenbaar.


MeYouandUs onderzocht bijvoorbeeld hoe ‘slimme’ schermen in een cultuurcentrum interactie en betrokkenheid van het publiek kunnen vergroten. De schermen moesten het aanbod en de werking van een cultuurplek uitademen: door de programmatie te tonen, door interactieve kunst te tonen, en door live data te visualiseren.  Een boeiend verhaal, over mogelijkheden en drempels, ambities en gemiste kansen.

Miracle Theatre Company onderzocht dan weer of theater op het scherm ook haalbaar was voor kleinschaliger producties. Zowel live streaming als opnames van theater, en de mogelijkheden om publiek te bereiken voor wie naar een theaterzaal gaan geen evidentie is (om welke reden dan ook).  Het Miracle Theatre testte verschillende ‘schermervaringen’,  onderzocht de betalingsbereidheid van het publiek hiervoor en ontwikkelde een business model template  dat bruikbaar is voor andere organisaties.

Camera-drones,  interactief theater, een dans-app,  big data, … Met tientallen projecten verzamelde Nesta een schat aan experimenten, ervaringen en leerpunten.

Digital Culture: banner 2015 'how is digital art changing culture?'