Naar een meer gecentraliseerd ticketingsysteem voor cultuurhuizen: een goed idee?

  • 4 juli 2017

Haalbaarheidsstudie

Gaan we in de toekomst naar een meer gecentraliseerd ticketingsysteem voor cultuur- en gemeenschapscentra? Is hier nood aan? En welke voor- en nadelen biedt dit?

Om een antwoord te formuleren op al deze vragen, laten we een haalbaarheidsstudie uitvoeren door een externe partner. En om ons bij te staan, zijn we op zoek naar medewerkers van cultuurhuizen die hierover mee willen nadenken. Dinsdag 19 september komen we een eerste keer samen.

Interesse?

Geïnteresseerden vormen een stuurgroep die als partner en klankbord fungeert tijdens de duur van de studie. Idealiter is deze stuurgroep een mix van uiteenlopende profielen, allen werkzaam in de cultuursector en met interesse voor het thema. Deze stuurgroep komt waarschijnlijk 3 keer samen. De studie zelf duurt een viertal maanden.

Meer info

Met het oog op de bevordering van regionale samenwerking tussen cultuur- en/of gemeenschapscentra wil Cultuurconnect een studie laten uitvoeren naar de haalbaarheid van een meer gecentraliseerde ticketing-oplossing die de centra meer mogelijkheden biedt om onderling en met andere partners samen te werken. De studie zal focussen op wenselijkheid en mogelijkheden van een dergelijk systeem, op het financiële aspect, op de impact op beleid, op operationele impact en op technische haalbaarheid en zal ook een marktstudie uitvoeren. De studie zal de mogelijke beweegredenen, drempels, voor- en nadelen voor zo’n systeem in kaart brengen en zal verschillende scenario’s voorstellen. Cultuurconnect zal in de komende maanden een partner selecteren om de studie uit te voeren en op zoek gaan naar een stuurgroep om deze studie te begeleiden en om als klankbord te fungeren. De stuurgroep zal een 3-tal keer samenkomen: bij aanvang van de studie, bij 1 of 2  belangrijke mijlpalen (in samenspraak met de partner) en bij het afsluiten van de studie. De eerste samenkomst is op dinsdag 19 september.