Over Cultuurconnect

Cultuurconnect is een organisatie van de Vlaamse Overheid ontstaan uit een fusiebeweging tussen Locus en Bibnet.  De missie blijft: door cultuur mensen versterken in de samenleving. In een samenleving waar technologie steeds vanzelfsprekender wordt, kunnen lokale cultuurhuizen niet achter blijven met een digitale aanpak en know how.

Cultuurspreiding, leesbevordering, participatie, doelgroepenwerking, gemeenschapsvorming, diversiteit… blijven belangrijke waarden en uitgangspunten voor het lokaal cultuurbeleid én voor Cultuurconnect. Ook met digitale middelen kan je ze waar maken.

Pionier in digitale innovatie

De organisatie slaat een brug tussen plaatselijke culturele instellingen, nationale en regionale overheden, internationale technologiespelers en kleine initiatieven om in co-creatie te experimenteren met digitale vormen van kunst- en cultuurbeleving.

Co-creatie

Culturele instellingen en overheden kunnen digitale noden en ideeën voorleggen in een projectoproep, die Cultuurconnect op geregelde tijdstippen organiseert. Cultuurconnect zet maximaal in op co-creatie​, via experimenten in nauwe samenwerking met de lokale indieners en experten.

Opschaling tot digitale diensten

Als deze experimenten succesvol blijken, worden ze uitvoerig getest en geëvalueerd op schaalbaarheid naar het hele Vlaamse werkveld​. Is een opschaling realistisch en haalbaar, dan ontwikkelt Cultuurconnect het projectresultaat tot een dienst. Van deze diensten kunnen lokale cultuurspelers gebruik maken om nieuwe technologieën in hun werking te omarmen.

 

Cultuurconnect in 't kort en in 't lang

pdf bestandCultuurconnect brochure (4.26 MB)

pdf bestandCultuurconnect dossier (6.46 MB)

pdf bestandMETA (174 kB)

 

Onze visie

pdf bestandVisietekst (1.65 MB)