De projectoproep in een notendop

De oproep

Begin 2016 lanceerde Cultuurconnect haar allereerste projectoproep om op zoek te gaan naar relevante experimenten met betrekking tot lokale digitale uitdagingen. De projectoproep vertrok niet vanuit een oplossing, wel vanuit uitdagingen, oppportuniteiten en mogelijke ideeën. Hiermee ondersteunt Cultuurconnect lokale cultuurprofessionals om vanuit digitaal perspectief te experimenteren en ideeën om te zetten naar vernieuwende projecten.  Herbekijk hieronder de oproep.

 


Resultaat van de projectoproep

Cultuurconnect richtte zich met de projectproep tot bibliotheken, cultuur- en gemeenschapscentra, cultuur- en vrijetijdsdiensten en samenwerkingsverbanden die ambitieus zijn om hun werking te innoveren.  Die experimenteerruimte wil Cultuurconnect lokaal mee helpen creëren door projecten te ondersteunen en te financieren. 

Het bewijs was er: lokale bibliotheken, cultuur- en gemeenschapscentra en cultuurdiensten barsten van digitale dynamiek. Niet minder dan 99 ideeën en ambities werden ingediend, met daarbij een mooi evenwicht tussen gc, cc, bibs en samenwerkingsverbanden. Na de projectoproep volgde een driedaagse masterclass in samenwerking met de Sociale Innovatiefabriek en tal van experten, waarna de deelnemers op eindgesprek kwamen bij een jury. 

Resultaat projectoproep in een notendop
Maike Somers
Projectmanager
+32 2 213 10 43
+32 486 319548
Hannes Vanhaverbeke
Projectmanager Stimulering
+32 2 213 10 44
+32 486 320892