Waarom kunstenaars en wetenschappers elkaar nodig hebben

  • 9 november 2017

Bezoek aan het KIKK Festival

Onze nieuwe collega Sara Logghe bezocht voor Cultuurconnect het KIKK Festival in Namen over creatieve digitale cultuur. Het festival is een jaarlijkse hoogmis voor kunstenaars, designers, techneuten en iedereen die zich geprikkeld voelt door nieuwe vormen van communicatie en technologie. Voor deze gelegenheid kroop Sara in haar pen.

'Onzichtbare verhalen' was het centrale thema van deze zevende editie van het festival. Verschillende storytellers - ingenieurs, kunstenaars en designers - deelden hun ervaringen over nieuwe media als tool om je verhaal over het onzichtbare, het ongeziene te delen.

Op KIKK zagen we verder een interessante mengeling van praktijkvoorbeelden, technologische hoogstandjes en kunstprojecten.

Kunstenaars + wetenschappers = ideale match

Het viel ons op dat een aantal interessante toepassingen van nieuwe technologieën in de cultuursector vooral in samenwerking met een onderzoekspartij gebeuren. Vaak is het voor een kunstenaar, dramaturg of theatermaker vooral aftasten naar hoe hij zijn kunst kan verrijken aan de hand van technologie. Daarbij tasten zij soms in het duister, omdat trends elkaar zo snel opvolgen.

Daarom vonden we de samenwerking tussen kunstenaars en wetenschappers net zo interessant. Door samen concrete projecten uit te werken, leert elke partij bij. Voor de creatieveling wordt concreet wat wel en niet kan en voor de onderzoeker zijn concrete use cases vaak essentieel om nieuwe technologieën te vervolledigen. Vanuit onze taak om de cultuursector te stimuleren en ondersteunen in haar digitale transformatie, kunnen we dergelijke samenwerkingen alleen maar aanmoedigen en als voorbeeld naar voor schuiven.

3 inspirerende voorbeelden

1. Geschreven emoties omzetten naar symfonieën

Data scientist Hannah Davis maakte een programma om emoties uit geschreven tekst om te zetten naar symfonieën. Zo werkte ze samen met componist Mathieu Lamboley een voorstelling uit voor een klassiek orkest dat werd uitgevoerd in het Louvre en andere musea. 

Lees Hannahs blog

2. Mens en machine bedenken samen dansvoorstelling

Choreograaf en creatief directeur Christian Mio Loclair onderzocht samen met de Berlijnse design studio Onformative hoe een computer deel kan worden van het creatief proces waarbij een dansvoorstelling ontstaat. De uitkomst was een visuele taal genaamd Pathfinder. De eerste voorstelling waarvoor mens en machine samen een choreografie creëerden heet POW2045.

Bekijk de voorstelling

3. MAYA Augmented Reality Techno Opera

MAYA is een techno-opera door Mathis Nitschke in de ruinie van een industrieel pand in Munchen-Aubing. Deze opera integregreert augmented reality in het science fiction verhaal en de performance. De AR werd ontwikkeld door Lavalab uit Nederland en de VR tekeningen werden gemaakt door Judith Egger. Ook hier opnieuw een mooie samenwerking tussen een onderzoekspartij en artiesten.

Meer over MAYA Augmented Reality Techno Opera