Gezocht: Projectmanager Digitale Bibliotheek (voltijds)

 • 30 november 2017

Een hands-on regisseur (voltijds)

We starten begin 2018 de ontwikkeling en uitbouw van een eengemaakt Vlaams bibliotheeksysteem, een ambitieuze nieuwe dienst voor openbare bibliotheken. We zoeken hiervoor versterking van een projectmanager die in afstemming met de product manager de ontwikkeling van enkele innovaties van a tot z regisseert: functionele analyse, projectbeheer, opvolgen externe ontwikkelaars, release management,…

Ben jij een vlijtige bachelor of master met een feeling voor software, een vaste hand voor het aansturen van externe softwareleveranciers, een fijne neus voor innovatie en een scherp oog voor detail? Werk je graag gestructureerd en nauwgezet? Hou je van teamwork en zoek je een uitdagende job in een bruisende omgeving met veel uitdagingen?

Wat wij bieden:

Een maatschappelijk relevante job, een organisatie die jouw persoonlijke ontwikkeling zeer belangrijker vindt, mogelijkheid tot thuiswerk, een adequate verloning, maaltijdcheques, hospitalisatie- en groepsverzekering, interessante verlofregeling en gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer. Klik hier voor meer info over werken bij Cultuurconnect.

De projectmanager wordt ingeschaald in barema A111.

Takenpakket:

De projectmanager product management is, in afstemming met de productmanager, verantwoordelijk en aanspreekpunt voor één of meerdere werkpakketten m.b.t. de functionele analyse, (door)ontwikkeling, opschaling, business modelling, release management,... van onze bovenlokale bibliotheekdiensten ‘Bibliotheeksystemen’ en/of ‘Bibliotheekwebsites’.

De projectmanager maakt deel uit van het team ‘product management’ en rapporteert aan de teamleider.

Competenties:

De projectmanager heeft kennis door studie en/of toegepaste ervaring op minstens één van volgende terreinen: IT product management, AGILE/SCRUM werkwijze, PRINCE2 projectmanagement methodologie, de openbare bibliotheeksector.

Klantgerichtheid

Onderzoeken van wensen en behoeften van de klant en hiernaar handelen. Anticiperen op behoeften van klanten. Hoge prioriteit geven van servicebereidheid en klantentevredenheid.

 • Bouwt aan ‘partnership’ met de klanten.
 • Zoekt actief naar mogelijke wensen en behoeften van klanten, vraagt door en neemt actie om de tevredenheid van de klanten te verhogen.
 • Vertaalt klantenwensen naar de organisatie.
 • Houdt rekening met de mogelijkheden/wensen van de klanten.

Omgevingsbewustzijn

Kennis hebben van - voor de organisatie relevante - maatschappelijke, politieke en technologische ontwikkelingen en daar consequenties uit trekken voor het eigen functioneren of dat van anderen (het team,het management, de sector).

 • Kent de trends en de ontwikkelingen die spelen in het vakgebied en/of sector.
 • Schat de haalbaarheid van acties of besluiten in.
 • Signaleert ontwikkelingen en gebeurtenissen en schat de consequenties voor de organisatie in.

Zelfsturing

Effectief het eigen werk organiseren door het formuleren van doelstellingen en het plannen van activiteiten; beschikbare tijd en energie richten op de hoofdzaken en acute problemen.

 • Stelt voor het eigen werk prioriteiten.
 • Weet zelf de ‘scope’ te bepalen van zijn inbreng.
 • Plant tijd voor voorbereiding en onverwachte zaken.
 • Behoudt het overzicht over de zaken waarvoor hij verantwoordelijk is.

Emotiemanagement

 • Je neemt verantwoordelijkheid voor je eigen welzijn.
 • Je bent je ook bewust van je eigen emoties en gaat er zorgzaam mee om.
 • Je kan emoties van anderen snel herkennen en maakt deze bespreekbaar ten voordele van de relatie en de voortgang.
 • Je gaat conflicten niet uit de weg maar pakt ze aan.
 • Verder ben je je bewust van wat je energie geeft en wegneemt en gaat daar op een proactieve manier mee om.

Samenwerking

Actieve bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat of probleemoplossing, ook wanneer de samenwerking een onderwerp betreft dat niet direct van persoonlijk belang is.

 • Stelt gezamenlijke doelen boven het eigen belang.
 • Steunt de voorstellen van anderen en bouwt daarop voort als het erom gaat tot een gezamenlijk resultaat te komen.
 • Levert een bijdrage, idee of voorstel voor een groepstaak, ook wanneer hij daar zelf geen voordeel bij heeft.
 • Uit zich positief over prestaties van collega’s.
 • Biedt hulp aan bij problemen of conflicten.

Jobinhoud:

Cultuurconnect wil met investeringen in kansen, middelen en mensen op het terrein het werkveld helpen om het digitale op een kritische manier te omarmen en er innovatief mee aan de slag te gaan in functie van een toekomstbestendige cultuurpraktijk. In labo-omgevingen gaat Cultuurconnect samen met het werkveld op zoek naar concrete oplossingen. Projecten die hun potentieel in een labo-omgeving hebben aangetoond, schaalt Cultuurconnect op tot bovenlokale diensten waarop het brede werkveld kan intekenen:

Volgende bovenlokale diensten worden momenteel door Cultuurconnect uitgebaat:

 • Bibliotheeksystemen: Uitlenen, innemen, leners inschrijven... dagelijkse kost voor elke bibliotheek. Het bibliotheeksysteem zorgt dat dit vlot verloopt. Elke bibliotheek heeft op dit moment een lokaal of provinciaal bibliotheeksysteem. Cultuurconnect neemt het beheer van de provinciale bibliotheeksystemen over vanaf 1 januari 2018 en zal ze gefaseerd gedurende 3,5 jaar consolideren in een nieuwe eengemaakte systeemomgeving. 
 • Eengemaakt platform Bibliotheekwebsites. Via deze dienst kunnen bibliotheekleden en niet-leden de bibliotheek makkelijk online raadplegen. (​Momenteel vernieuwt Cultuurconnect de bestaande frontends  (catalogus, Mijn Bibliotheek en bibliotheeketalage) en brengt ze samen in één interface. Achterliggend blijven de catalogus API (inclusief services voor covers, samenvattingen, recensies, enz.) en Mijn Bibliotheek API de krachtige motor van de dienst.)
  • Via de Bibliotheekportalen catalogus vlot zoeken in de collectie van hun eigen bibliotheek en waar nuttig die van de andere openbare bibliotheken.
  • Via Mijn Bibliotheek items verlengen en reserveren, lijstjes aanleggen, toegang krijgen tot digitale collecties en meerdere lidmaatschappen van verschillende bibliotheken beheren.
  • Op de bibliotheeketalage inspiratie opdoen, activiteiten terugvinden en alle nuttige informatie over hun bibliotheek te weten komen.
 • Digitale bibliotheekcollectie Fundels: Kinderen komen steeds vaker in contact met digitale toepassingen, maar jammer genoeg zijn deze niet altijd even kwalitatief. De digitale interactieve kinderboekjes van Fundels vormen een mooie aanvulling op het aanbod voor kinderen in bibliotheken. Met deze digitale boekjes leren kinderen spelenderwijs lezen. 
 • Digitale bibliotheekcollectie GoPress: Gopress is de online persdatabank van alle Belgische kranten- en magazineuitgevers. 'Gopress voor bibliotheken’ is een selectie uit het aanbod van digitale kranten en tijdschriften. 
 • Centrale bibliografische databank Open Vlacc: Open Vlacc is een centrale bibliografische databank met beschrijvingen van materialen die typisch zijn voor openbare bibliotheekcollecties. Je vindt er beschrijvingen van boeken, cd's, dvd's, games... . Alle beschrijvingen kan je kopiëren naar je bibliotheeksysteem, zodat je niet elke publicatie die je aankoopt zelf hoeft te beschrijven. 
 • Het bibliotheekintroductiespel Bibster: Bibster is een betaalbaar, op maat gemaakt platform om uiteenlopende digitale quizzen, zoektochten, klasintroducties en gidsbeurten te maken. 

Team Product Management binnen onze organisatie:

Het beheer van onze bovenlokale diensten wordt opgenomen door twee teams:

 1.  Het team product management focust op de functionele analyse, (door)ontwikkeling, opschaling, business modelling, release management... van onze bovenlokale diensten.
 2. het team service management realiseert implementatieprojecten (conversies, opleidingen,...) bij onze klanten, staat in voor de servicedesk, algemeen klantenbeheer, monitoring en service level management. Ook het bibliografisch centrum, een vijfkoppige ploeg catalografen, gehuisvest in de bibliotheken van Gent en Antwerpen en verantwoordelijk voor invoer en onderhoud van de bibliografische databank Open Vlacc, maakt deel uit van het team service management.
Visualisatie van de 5 teams binnen Cultuurconnect: Oranisatieondersteuning, Stimulering, R&D, Product management, Service management
Organisatie ondersteuning Financieel beheer, HR, logistiek, office beheer, onthaal, juridische ondersteuning, ...
Stimulering Sensibiliseringsacties, evenementen, opleidingen, marcom, praktijkontwikkeling, ...
R&D Innovatielab, cocreatie, lean experimenten, ...
Product Management Aanbesteden en (door)ontwikkelen oplossingen, functionele analyse, testing, beheer roadmap, releasemgt, leveranciermgt, communicatie in overleg met marcom, ...
Service Management Implementatieprojecten (technisch, opleidingen, ...) van oplossingen bij klanten, helpdesk, klantmgt, bibliografische centrum, monitoring en service level mgt, ...

Procedure:

Ben je geïnteresseerd? Stuur dan tegen 12 januari zeker je cv naar jobs@cultuurconnect.be met als onderwerp “functie + jouw naam”, en leg uit waarom jij de witte merel bent die we zoeken en waarom je liever bij Cultuurconnect dan bij Microsoft, Telenet of een digital agency wil werken.

Na een selectie op basis van CV’s en motivatiebrief, volgt een schriftelijke proef. Vervolgens selecteren we een viertal kandidaten voor een jurygesprek. De geselecteerde kandidaat legt een assessment af.