Play: een theatergame in en rond jouw cultuurhuis, voor jongeren uit het secundair onderwijs

  • 4 maart 2018

Sj1Mr-SU0lhHYm_0YvPGJE5VJ93-zKLO0NtyGfWnPlay: een urban game rond theater die leerlingen secundair onderwijs spelen in en rond het cultuurhuis, om via creatieve opdrachten te ontdekken hoe een theatervoorstelling tot stand komt

Jongeren maken op een hedendaagse en speelse manier kennis met theater en jouw cultuurhuis. Play is een urban game rond theater die leerlingen spelen in en rond het cultuurhuis. Per locatie voeren de jongeren in teams creatieve opdrachten uit die hen laten proeven van hoe een theatervoorstelling tot stand komt. Je kan het spel spelen als algemene kennismaking of linken aan een specifieke voorstelling die de klas gaat bekijken. Life is a theatre, life is a game. So let's play!

Jongeren hebben een haat-liefdeverhouding met schoolvoorstellingen. Van zodra je hen persoonlijk betrekt, neemt de liefde toe. Jongeren willen wel degelijk iets bijleren over theater in het algemeen of over een specifieke voorstelling. Daarvoor ontwikkelden we dit spel, speciaal voor leerlingen secundair onderwijs.

Dit game-concept is gericht op autonomie en samenwerken, en biedt een evenwicht tussen creatief/artistiek zijn en speelsheid. Het spreekt niet alleen  jongeren aan, maar ook scholen hebben interesse in game-concepten als didactisch materiaal, wanneer deze tenminste inspelen op persoonlijke, sociale vaardigheden en vakoverschrijdende eindtermen die ze zelf moeilijker kunnen integreren in hun lespakket.

In samenwerking met cultuurcentrum Diksmuide

En nu?

Cultuurconnect beheert de opschaling niet zelf. Geïnteresseerde cultuur- en gemeenschapscentra nemen best rechtstreeks contact op met [ew32].

 

 

(Her)Bekijk de presentatie vanop Café Connect

Meer info bij
Evi Gillard
Projectmanager R&D