Bibliotheeksysteem (BS)

Een applicatieplatform voor de uitvoering van de stabiele processen in de bibliotheek 

Afbeelding uit bibliottheek met link naar Eengemaakt Bibliotheek Systeem

Wat is het bibliotheeksysteem?

Uitlenen, innemen, leners inschrijven... dagelijkse kost voor elke bibliotheek. Het bibliotheeksysteem zorgt dat dit vlot verloopt. Elke bibliotheek heeft op dit moment een lokaal of provinciaal bibliotheeksysteem. Cultuurconnect werkt samen met de 5 Vlaamse provinciebesturen, de Vlaamse Gemeenschapscommissie (voor Brussel) en de bibliotheken aan een Bibliotheeksysteem voor Vlaanderen.

Volg alle fases op de voet via deze pagina, hier houden we je op de hoogte over de laatste aanpassingen, beslissingen, updates, releases, ....

Het bibliotheeksysteem wordt een open, betrouwbaar, gebruiksvriendelijk en geïntegreerd softwaresysteem voor het consolideren van de stabiele werkprocessen in de bibliotheek:

 • Bestellen
 • Catalografie
 • Inventarisbeheer
 • Lenersadministratie
 • Uitlenen
 • Financieel beheer
 • Rapportage/statistieken

Centrale catalografie wordt uitgebouwd in Open Vlacc, online lenersactiviteiten en de online catalogus en discovery worden uitgebouwd in de bibliotheekwebsites.

Waarom dit bibliotheeksysteem?

Het is, na succesvolle samenwerkingsprojecten van de Vlaamse overheid met de provincies, een logische volgende stap in de ontwikkeling van de digitale bibliotheek. Het is een unieke kans om:

 • verschillende bibliotheeksystemen te vervangen door één modern, gemeenschappelijk systeem;
 • de samenwerking tussen bibliotheken te versterken;
 • een betere dienstverlening aan te bieden aan de leners;
 • het onderhoud efficiënter en goedkoper te maken door schaalvoordeel;
 • verder te innoveren.

Meer informatie over het bibliotheeksysteem in het Engels.

Werkwijze

We hebben gekozen voor een heel participatieve aanpak vanuit bibliotheken en lokale besturen bij de voorbereiding van dit project met tientallen werkbezoeken, workshops, infosessies, expertengroepen en honderden betrokken bibliotheekmedewerkers.

We willen deze werkwijze verderzetten in samenwerking met de leverancier die via een overheidsopdracht wordt uitgekozen. De taken van de leverancier bestaan uit de uitbouw, implementatie en doorontwikkeling van het systeem, en het technisch beheer en het onderhoud.

Cultuurconnect verzorgt in dit project in overleg met bibliotheken en lokale besturen de visie en strategie, de innovatie, de coördinatie en het projectmanagement, en neemt een deel van de opleidings- en supporttaken op zich.

Op 17 december 2016 startte Cultuurconnect met een procedure voor een overheidsopdracht voor diensten voor de uitbouw en de implementatie van een bibliotheeksysteem voor openbare bibliotheken voor Vlaanderen. De selectiefase van de overheidsopdracht voor het eengemaakt bibliotheeksysteem is intussen achter de rug. Van de negen inschrijvers gingen na de selectiefase vijf kandidaten door naar de volgende ronde: de gunningsfase. In mei 2017 mochten zij een offerte indienen. Drie kandidaten dienden een offerte in en in september 2017 gunde Cultuurconnect de opdracht aan OCLC-HKA met de bibliotheeksoftware Wise. De implementatie van het project loopt over drie jaar en in zeven fasen:

 • de proof of concept, na inleidende kennismakingsronde: april 2018-september 2018
 • eerste migratiegolf: oktober 2018-maart 2018
 • tweede migratiegolf: april 2019-september 2019
 • derde migratiegolf: oktober 2019-maart 2020
 • vierde migratiegolf: april 2020-september 2020
 • vijfde migratiegolf: oktober 2020-maart 2021
 • zesde migratiegolf: april 2021-september 2021