Ouderen lezen digitaal

E-boeken als nieuwe dienstverlening voor al wie minder goed te been is


In 't kort

In het project onderzoeken we of e-boeken aanslaan bij een groep die er grote voordelen kan bij hebben. Mensen die minder mobiel zijn moeten gemakkelijk van thuis uit kunnen lenen en lezen uit de collectie van de bib. De ervaringen met ouderen kunnen helpen om die dienstverlening ook aan te bieden aan andere doelgroepen die moeilijk bereikbaar zijn.

Dit project kadert in een breder pilootproject, waar we samenwerken met 5 Vlaamse bibliotheken. Zij bieden via een bestaand platform (cloudLibrary) een kennismakingsselectie Engelstalige e-boeken aan aan hun lezerspubliek. Gelijktijdig met dit pilootproject start Cultuurconnect een onderzoek naar het marktpotentieel van een e-boekensysteem voor alle bibliotheken in Vlaanderen. 

ouderen lezen digitaal in de bib van Oostende


Het Projectteam

Martine Vandermaes (bib Oostende), Jan D’hondt (seniorencoördinator Oostende), Mia Kluysse (bib Oostende), Daphné Willens (bib Oostende), Isabelle Louwye, (bib Oostende),  Liesbeth Thiers, Abel Ruiz-Vazquez en Jan Braeckman (Cultuurconnect).
 

handgeschreven tekst: teamwork makes the dream work


De uitdagingen

  • Een nieuwe dienstverlening uitbouwen voor senioren en hen er actief bij betrekken, met hen en voor hen.
  • Mensen die het moeilijker hebben met nieuwe technologie motiveren om er toch van te proeven en gebruik van te maken.
  • De ervaringen met senioren vertalen naar een strategie rond digitale diensten voor de bib, in samenwerking met welzijn en sociaal beleid.
  • Een interessante collectie Engelstalige boeken samenstellen die het brede publiek aanspreekt.
     
2 senioren wijzen naar een e-reader


De ambitie

De juiste omkadering geven om ouderen en andere doelgroepen zelfstandig e-boeken te laten lenen en lezen.


Hoe het allemaal begon

Martine Vandermaes (Bibliotheek Oostende) pitchte haar idee, na onze projectoproep in de zomer van 2016.

 

 

 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van alle nieuws en inspiratie van Cultuurconnect. Uitschrijven kan op elk moment.

Meer info bij
Jan Braeckman
Teamcoach Product Management
+32 2 2131026
+32 478 593393