Gunningsfase

Gunningsbeslissing 7 september / Award decision September 7

Op 7 september werd de overheidsopdracht Eengemaakt bibliotheeksysteem gegund aan OCLC BV met derde entiteit HKA. Op de gunningsbeslissing volgt nu een wachttermijn van 15 kalenderdagen die de kandidaten moet toelaten om eventueel een schorsingsberoep in te stellen tegen de gunningsbeslissing. Met de gunningsbeslissing komt het einde in zicht van een lang en intensief proces met tientallen werkbezoeken, workshops, infosessies en expertengroepen met honderden aantal bibliotheekmedewerkers, en bereiken we een belangrijke mijlpaal in de vernieuwing van de digitale basisinfrastructuur voor de Vlaamse openbare bibliotheken.

Onderhandelingsronde eind juni tot ... / Negotiation round end of June until ...
 
Na een onderhandelingsronde krijgen de 3 kandidaten de kans om een gewijzigde offerte in te dienen. De planning om begin juli de overheidsopdracht te gunnen wordt verschoven naar begin september.

Productdemonstraties 29 mei tot 2 juni / Product demonstrations May 29 until June 2
 
De 3 kandidaten gaven elk een volledige dag productdemonstratie op basis van een vijftigtal scenario’s uit het bestek in aanwezigheid van het projectteam EBS en 15 experten uit de expertengroepen EBS.

3 kandidaten hebben een offerte ingediend / 3 candidates have submitted a tender

Op 15 mei hebben drie kandidaat-leveranciers voor het Eengemaakt bibliotheeksysteem een offerte ingediend. De 3 kandidaten zijn, in alfabetische volgorde:

 • het consortium Brocade Library Services-Cipal IT solutions-Universiteit Antwerpen met derde entiteiten Cipal Schaubroeck en IMEC
 • het consortium Cevi-Infor
 • OCLC BV met derde entiteit HKA

Informatievergadering en vragenrondes / Info session and question rounds

Errata

Over de gunningsfase in het Nederlands:

Op 17 december 2016 startte Cultuurconnect met een procedure voor een overheidsopdracht voor diensten voor de uitbouw en de implementatie van een eengemaakt bibliotheeksysteem voor openbare bibliotheken (EBS) voor Vlaanderen. Op 20 februari 2017 werden 5 kandidaten werden geselecteerd na een selectiefase en nu wordt hen gevraagd een offerte in te dienen. 

De publicatie van het bestek is gebeurd op 15 maart 2017 via de website van Cultuurconnect en het e-tendering platform.

Kandidaten kunnen een offerte indienen volgens de procedure in de Biedingsleidraadleidraad. De uiterste inschrijvingsdatum is maandag 15 mei 2017 om 12u. De specificaties voor het bestek zijn beschikbaar in het Nederlands en in een Engelse vertaling. Bij verwarring of tegenstrijdigheden tussen de Engelse en Nederlandse versie, primeert de Nederlandse versie.

Nadere inlichtingen in verband met de opdracht zijn te verkrijgen bij: johan.mijs@cultuurconnect.be.

Het verdere verloop van de procedure ziet er uit als volgt:

 • woensdag 15 maart 2017: start gunningsfase - de geselecteerde kandidaten krijgen een uitnodiging om hun offerte in te dienen
 • woensdag 22 maart 2017 10u: informatievergadering voor alle geselecteerde kandidaten (@Cultuurconnect kantoren, Priemstraat 51, 1000 Brussel)
 • maandag 27 maart 2017: deadline eerste vragenronde
 • maandag 17 april 2017: deadline tweede vragenronde
 • maandag 15 mei 2017: indienen offertes
 • maandag 29 mei - vrijdag 2 juni 2017: productdemonstraties, 1 dag per kandidaat (@Cultuurconnect kantoren, Priemstraat 51, 1000 Brussel)
 • juni-augustus 2017: eventuele toelichtingsvergaderingen, onderhandelingen en eventuele aangepaste offertes
 • september 2017: gunningsbeslissing, wachttermijn en afsluiten contract

About the award phase in English:

On December 17, 2016 Cultuurconnect started with a tender procedure for a public service contract regarding the setup and implementation of a unified library system for public libraries (ULS) for Flanders. On February 20, 2017 5 candidates were selected after a selection phase and they are invited to file a tender. 

Publication of the tender specifications was done on March 15, 2017 through the website of Cultuurconnect and the e-tendering platform.

Candidates can file a tender according to the procedure in the Tender Instructions. Tenders should be filed on Monday May 15, 2017 at 12 noon at the latest. The tender specifications are available in Dutch and English translation. In case of confusion or contradictions between the English and the Dutch versions, the Dutch version takes precedence.

Further information related to the contract can be obtained from: johan.mijs@cultuurconnect.be.

The further course of the procedure runs as follows:

 • Wednesday March 15, 2017: start award phase - the selected candidates are invited to submit a Tender
 • Wednesday March 22, 2017 10:00: Info session for all selected candidates (@Cultuurconnect offices, Priemstraat 1, 1000 Brussels)
 • Monday March 27, 2017: deadline first round of questions
 • Monday April 17, 2017: deadline second round of questions
 • Monday May 15, 2017: deadline for submitting Tenders
 • Monday May 29 - June 2, 2017: product demonstrations, 1 day per candidate (@Cultuurconnect offices, Priemstraat 1, 1000 Brussels)
 • June-August 2017: potential meetings, negotiations, modified tenders
 • September 2017: award decision, waiting period and conclusion of contract