3 redenen waarom voorstellingen livestreamen een goed idee is

  • 27 januari 2017

 

From Live to Digital is een grootschalige enquête waarmee AEA Consulting de impact onderzocht van digitale ontwikkelingen in theater - zoals livestreaming - op het publiek, de productie en de verspreiding. Hoewel het onderzoeksteam zich voor dit onderzoek voornamelijk op theater in Engeland baseerde, kan volgens hen elke kunstvorm in elk land er heel wat van leren. Wij zetten de belangrijkste en markantste conclusies uit het onderzoeksrapport op een rijtje.

1. Voor het publiek kan livestreaming de fysieke beleving niet vervangen, maar wel aanvullen

Het publiek ziet het livestreamen van een voorstelling geenszins als een vervanging voor het fysiek bijwonen ervan. Uit het onderzoek blijkt dat de respondenten het eerder als een aparte ervaring beschouwen, een kans om op een andere manier cultuur te kunnen beleven. Meer dan de helft van de Engelse theatergangers verkiest overigens wel nog steeds om ter plekke te genieten van een voorstelling.

2. Livestreamen leidt niet tot een verlies aan fysiek aanwezige toeschouwers

De impact van streaming op het aantal mensen dat de vertoning in levenden lijve bijwoont is minimaal, zowel negatief als positief. Het is met andere woorden niet zo dat theatergangers ineens massaal zullen beslissen om thuis te blijven om de voorstelling te streamen, wanneer ze die mogelijkheid krijgen. Opvallend is dat de streamers ook de mensen zijn die gemiddeld het vaakst live voorstellingen gaan bekijken.

3. Met een gestreamde voorstelling bereik je een jonger en diverser doelpubliek

Dat streamers over het algemeen jonger zijn, is waarschijnlijk geen verrassing. De meesten zijn van 16 tot 45 jaar oud, mensen ouder dan 45 hebben er nauwelijks ervaring mee. Maar wel verrassend, en gunstig, is dat je via livestreaming een diverser publiek bereikt.

Kortom, wanneer je het als cultuurhuis mogelijk maakt om evenementen te streamen, zal dit door het publiek als een verrijking ervaren worden. Deze alternatieve manier van cultuurbeleving kan het gevoel van de fysieke aanwezigheid echter niet vervangen, waardoor er geen sprake is van een verlies aan live publiek. Bovendien maakt het een voorstelling toegankelijk voor een diverser en jonger publiek. Door live streaming kunnen ook andere doelgroepen proeven van jouw aanbod. Wie weet overtuig je ze om de volgende keer wél een ticket voor de live voorstelling te kopen?

Wil je meer weten? Lees dan zeker het integrale verslag van het onderzoek van AEA Consulting.


Bron: AEA Consulting for Arts Council England, UK Theatre and Society of London Theatre (2016). From Live-to-Digital. Understanding the Impact of Digital Developments in Theatre on Audiences, Production and Distribution.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van alle nieuws en inspiratie van Cultuurconnect. Uitschrijven kan op elk moment.