Gecentraliseerd ticketingsysteem

lVWJFckt3MavjzxWO0Nm_MmS3KyclhMuP1CaRl9zEen meer gecentraliseerd ticketingsysteem voor cultuur- en gemeenschapscentra 

Veel cultuur- en gemeenschapscentra willen graag samenwerken of doen dat al op vlak van programmering, communicatie... Een gezamenlijke technische infrastructuur, zoals een ticketingsysteem, komt al heel wat minder voor. Nochtans zou dit systeem netwerkverkoop of derdenverkoop door organisaties als UiTbureau of een toeristische dienst eenvoudiger maken. Onderzoek leerde dat zowel cultuurcentra en gemeentes als eindgebruikers baat hebben bij een meer gecentraliseerde ticketing, maar er zijn ook drempels. 

En nu?

Omwille van die technische complexiteit voert Cultuurconnect momenteel een studie uit naar de haalbaarheid van een meer gecentraliseerde manier van ticketing. Afhankelijk van de uitkomst van deze haalbaarheidsstudie zal Cultuurconnect een rol opnemen in het uitbouwen van een meer gecentraliseerde ticketing.

(Her)Bekijk de presentatie vanop Café Connect