Toon Cappuyns

Toon Cappuyns Cultuurconnect

Toon Cappuyns

Project-/Support medewerker Eengemaakt Bibliotheeksysteem
+32 2 2131008

In een vorig leven hield ik me bezig met lesgeven en erfgoedinventarisaties. Maar vandaag ondersteun ik mee de overgang van het provinciaal naar het eengemaakt bibliotheeksysteem (EBS). In Antwerpen begeleidde ik samenwerkingsverbanden van bibliotheken, werkte er aan verbetervoorstellen en zorgde voor algemene ondersteuning. Bij Cultuurconnect zet ik mee mijn schouders onder het EBS, vooral bij de implementatie van leenreglementen en de functionaliteit rond samenwerking.

Locatie

Priemstraat 51
1000 Brussel
België

Online

toon.cappuyns