Vacature Leden Raad van Bestuur Cultuurconnect

 • 27 april 2018

Wij zoeken een drietal enthousiaste en gedreven bestuurders (m/v/x) om onze Raad van Bestuur te versterken, met nieuwe leden van buiten het werkveld. Open oproep tot kandidaatstelling.


Cultuurconnect vzw

Cultuurconnect is een organisatie die in opdracht van de Vlaamse overheid het gemeentelijke cultuurbeleid en haar instellingen (klemtoon op bibliotheken, cultuur- en gemeenschapscentra) ondersteunt en begeleidt in het scherpstellen en waarmaken van hun doelen in de digitale samenleving. We werken samen met steden en gemeenten innovatieve ideeën uit tot duurzame digitale diensten die bijdragen aan de optimalisering, innovatie en rolvernieuwing van de publiekswerking en back-office werkprocessen van lokale cultuuractoren. We willen hiermee het publiek aanzetten om binnen een digitale context op nieuwe manieren cultuur te ontdekken en te beleven. Om deze opdracht tot een goed einde te brengen, kiest Cultuurconnect voor cocreatie met het werkveld en samenwerking met tal van partners binnen en buiten de ruime cultuursector.

Lees hier meer informatie over Cultuurconnect. 
 

Hersamensteling Bestuur

Cultuurconnect staat voor een kantelmoment. De organisatie ontstond in 2016 uit de fusie van Bibnet en Locus. Het bestuur werd initieel samengesteld in functie van draagvlak en ambassadeurschap voor het fusieproces en de nieuwe organisatie, met gelijke vertegenwoordiging van ex-bestuurders van Bibnet en Locus, van bibliotheken en cultuurcentra. Alle directe stakeholders waren in het bestuur vertegenwoordigd.

Nu de fusie achter de rug is, staat de organisatie voor grote nieuwe uitdagingen: de opschaling naar een middelgrote organisatie (ca. 45 medewerkers) door toevoeging van nieuwe opdrachten en personeel, de opschaling en uitrol van verschillende grote sectorale diensten (bijv. e-boekenplatform, eengemaakt bibliotheeksysteem, eventueel regio-ticketingsysteem, streaming dienst voor de cultuursector,...) en de stapsgewijze verbreding van de werking met verbindingen naar andere cultuurdomeinen.

Om het wat modieus te stellen: Cultuurconnect evolueert van een start-up naar een scale-up. Van zoeken, marktverkenning, productontwikkeling en early adaptors naar uitvoering, marktexploitatie, organisatieontwikkeling en de bredere cultuursector.

We willen daarom naar een zorgvuldige hersamenstelling van de bestuursorganen afgestemd op de missie en nieuwe doelen en uitdagingen van de organisatie en aangepast aan de bijzondere rol die de bestuursorganen binnen de organisatie vervullen. We zoeken daarbij in voldoende mate een buitenstaandersblik (het is heel moeilijk het etiket op de fles te lezen als je er zelf inzit).
 

Opdrachten Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur bestaat uit een tiental leden. Daarnaast woont de directie standaard de bestuursvergaderingen bij.

De Raad van Bestuur is het orgaan dat, in nauwe samenwerking met de directie, het algemeen beleid van Cultuurconnect bepaalt. De Raad van Bestuur neemt alle maatregelen die nodig zijn om de missie van de organisatie te realiseren, de continuïteit van de organisatie te garanderen en de subsidieovereenkomst(en) met de Vlaamse overheid uit te voeren.

De Raad van Bestuur vergaderde in de afgelopen jaren minimaal vijf keer per kalenderjaar.

De leden krijgen een onkostenvergoeding (openbaar vervoer of kilometervergoeding) voor effectief bijgewoonde vergaderingen. Ze worden ook gedekt door een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.
 

Competentieprofiel

Cultuurconnect wenst zijn Raad van Bestuur inhoudelijk te versterken met nieuwe leden van buiten het werkveld, met expertise die complementair en versterkend is aan de kennis en ervaring van de andere leden:

 • een versneller, een entrepreneur met neus voor strategische kansen en groei
 • een domeinexpert met diepe kennis van digitale innovatie, service design, en/of uitbating van grootschalige IT-platformen

Bestuurders beantwoorden aan volgende kenmerken:

 • is enthousiast over de missie en opdracht van Cultuurconnect;
 • voegt strategische waarde toe aan de organisatie;
 • heeft een hart voor cultuur en oog voor het publiek;
 • denkt mee met management, niet noodzakelijk zoals het management;
 • heeft ervaring en expertise en is bereid die te delen;
 • heeft goede luistervaardigheden;
 • zetelt in het bestuur ten persoonlijke titel;
 • is bereid om abstractie te maken van de eigen professionele achtergrond;
 • heeft sterke analytische vaardigheden;
 • geeft vertrouwen aan het management voor de operationele bedrijfsvoering;
 • bereid en in de mogelijkheid om tijd te investeren om de vergaderingen bij te wonen en goed voor te bereiden.
   

Selectie

Rekening houdend met de relevante ervaring en motivatie zal de Raad van Bestuur een shortlist voorbereiden. Uit deze shortlist worden  vervolgens door de Algemene Vergadering nieuwe bestuurders geselecteerd op basis van kwaliteiten en vaardigheden.

Bij de selectie wordt er rekening gehouden met de onderlinge complementariteit in expertise en ervaring, en evenwichten qua diversiteit.
 

Solliciteren

Heb je interesse in deze vacature, stuur dan je cv en een begeleidende motivatiebrief naar de voorzitter van de Raad van Bestuur, de heer Herman Lauwers (e-mail: lauwersherman@telenet.be) en de ondervoorzitter van de Raad van Bestuur, mevrouw Anemie Arras (email: annemie.arras@bree.be).

Jouw kandidatuur moet ons bereiken uiterlijk op 1 juni 2018.

Heb je vragen over de procedure, dan kan je contact opnemen met Bart Beuten, algemeen directeur van Cultuurconnect (e-mail: bart.beuten@cultuurconnect.be).