Wedstrijdreglement

Algemeen wedstrijdreglement Leestijd

Deze wedstrijd wordt georganiseerd door: 


De VZW Cultuurconnect, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Priemstraat 51, ingeschreven in de Kruispuntbank voor ondernemingen onder het nummer 0629.858.909.

Cultuurconnect werd opgericht op 1 juli 2016 en heeft tot doel, met uitsluiting van enig winstoogmerk, gemeenten te ondersteunen bij de digitale uitdagingen van hun cultuurbeleid, met klemtoon op openbare bibliotheken, cultuur- en gemeenschapscentra en aandacht voor sector overschrijdende verbindingen. Met dat doel wordt Cultuurconnect door de Vlaamse overheid gesubsidieerd.De wedstrijd loopt van 16 oktober 2017 tot en met 23 oktober 2017.

Elke deelnemer kan slechts éénmaal deelnemen. Meermaals deelnemen leidt tot uitsluiting van de deelnemer.

Om deel te nemen aan de wedstrijd dient het antwoord op de wedstrijdvraag te worden gestuurd naar het WhatsApp nummer - +32 486 31 17 54​⁠​ - dat gedurende de duur van Leestijd bestaat en moet de deelnemer zijn/haar persoonlijke gegevens invullen. De deelnemers moeten hun naam sturen naar het WhatsApp nummer en ontvangt hierna een wedstrijdvraag die hij correct moet beantwoorden. Die vraag luidt als volgt: “Hé X, heel fijn dat je zo leesgierig bent en dan ook een boekenbon wil winnen. Kan jij raden wie hier een tramverhaal voorleest? Wie weet kiezen we jou dan uit als gelukkige winnaar!” Daarna moet de deelnemer de naam van de persoon van wie hij denkt dat die het tramverhaal voorleest terugsturen naar Leestijd. Daarna krijgt de deelnemer nog een berichtje dat zijn deelname goed ontvangen werd en dat de winnaar op maandag 23 persoonlijk gecontacteerd zal worden. Er is slechts 1 winnaar.

De te winnen prijs is een bon ter waarde van 30€ bij Buchbar in Antwerpen. Bij onenigheid valt de eindbeslissing bij Cultuurconnect of kan de prijs ongedaan gemaakt worden. Verdere info zal meegedeeld worden via een WhatsApp bericht waarbij de winnaar wordt ingelicht over zijn prijs en de verzending daarvan.  

Cultuurconnect maakt of verleent geen enkele garantie met betrekking tot een prijs. Cultuurconnect kan niet aansprakelijk gehouden worden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks verband houdt met een gewonnen prijs. Een prijs is niet overdraagbaar, niet cumuleerbaar, ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De prijs kan ook in geen geval afgestaan, ingeruild worden voor een som geld of te koop aangeboden. Eventueel bijkomende taksen vallen ten laste van de winnaar.

De winnaar wordt gekozen door loting uit alle correcte antwoorden die tegen 23 oktober 2017 ingezonden werden. De loting wordt uitgevoerd door het team van WE LIKE YOU. De winnaar wordt op 23/10/2017 aangekondigd via de Facebookpagina van Antwerpen Boekenstad en tevens persoonlijk op de hoogte gebracht over verdere afspraken via het telefoonnummer waarmee de winnaar zijn/haar antwoord aan het Leestijd WhatsAppnummer bezorgde. Als de winnaar niet binnen de 72 uur reageert op het bericht van Cultuurconnect komt de prijs te vervallen zonder recht op enige compensatie en kan een andere winnaar aangeduid worden.

De winnaar wordt gevraagd om een foto van zichzelf te delen wanneer hij de prijs in ontvangst neemt. De winnaars van de wedstrijd verlenen Cultuurconnect toestemming om, zonder dat deze laatste daartoe enige vergoeding verschuldigd is, foto’s van hen en/of hun winnende antwoorden te reproduceren en te publiceren, en dit zonder enige territoriale of tijdsbeperking, in het kader van de communicatie rond de wedstrijd of ter promotie van Cultuurconnect en Leestijd.

Winnaars en andere eventueel aanwezige personen gaan akkoord met het feit dat er beelden kunnen gemaakt worden tijdens de uitvoering van de prijs. Deze beelden mogen, zonder enige vergoeding aan hen of de andere aanwezige personen verschuldigd te zijn, verspreid worden via alle communicatiekanalen van Cultuurconnect zoals, maar niet beperkt tot, Facebook, Twitter of de website.

Cultuurconnect kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van Leestijd ligt, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of indien de wedstrijd wordt aangepast of wordt geannuleerd.

Cultuurconnect kan te allen tijde de deelnemingsvoorwaarden aanpassen. Deelname aan de wedstrijd impliceert de volledige aanvaarding van dit reglement.

Privacybeleid

Cultuurconnect hecht veel belang aan uw privacy en leeft dan ook de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens na, alsook de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie.
Om deel te kunnen nemen aan de wedstrijd worden uw naam en gsm-nummer opgevraagd. Deze gegevens worden enkel voor volgende doeleinden bijgehouden en verwerkt:
•    informeren van de deelnemers omtrent het verloop van de wedstrijd
Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden.
De verantwoordelijke voor de verwerking van deze persoonsgegevens is Cultuurconnect. Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of zo lang als de wet dat voorschrijft. U beschikt steeds over een recht op inzage en eventueel correctie van de door u meegedeelde persoonsgegevens via info@cultuurconnect.be en mits bewijs van uw identiteit (kopie identiteitskaart). Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Ter volledigheid: WhatsApp maakt gebruik van end-to-end encryptie. Dit betekent dat uw berichten versleuteld zijn en wij en derden ze niet kunnen inzien. Voor de algemene voorwaarden en het privacybeleid van WhatsApp zelf verwijzen we je graag door naar:

https://www.whatsapp.com/legal/#terms-of-service