Zomerprojectoproep

Zomerprojectoproep van Cultuurconnect: op welk, ei broed jij? Je ziet enkele eieren afgebeeld, die staan voor uitdagingen die je bij Cultuurconnect kan indienen.

Schept een digitale samenleving kansen waarmee je als bibliotheek, cultuur- of gemeenschapscentrum aan de slag wil gaan? Of zie je problemen die smeken om een oplossing? Wil je je cultuurpraktijk aanpassen aan een steeds digitaler publiek? Of inspireert de digitalisering je om als cultuurhuis een andere rol op te nemen?

Kant-en-klare antwoorden hebben we niet. Tijd en ruimte om vanuit een digitaal perspectief uitdagingen scherp te stellen en oplossingen te zoeken wel. Samen met lokale cultuurhuizen gaan we het experiment aan. Oplossingen die hun succes bewijzen, schalen we op tot diensten voor cultuur- en gemeenschapscentra en bibliotheken in Vlaanderen en Brussel.

Hoe werkt de Zomerprojectoproep?
Illustratie van de flow van een projectoproep tot een dienst: 1) Zomerprojectoproep. 2) selectie van de uitdagingen. 3) Experimenteren met een oplossing. 4) Dienst voor iedereen

  1. Daag ons uit en dien jouw ei in... Na 15 juli buigen we ons over de ingezonden uitdagingen. 
  2. Samen met jullie bekijken we de meest relevante uitdagingen om mee aan de slag te gaan binnen ons innovatieteam. Eind augustus kunnen jullie stemmen op de weerhouden problemen en kansen.
  3. Zo kunnen we in het najaar starten! We beginnen met maximum drie projecten, de overige weerhouden probleemstellingen worden in een latere fase opgepikt.
  4. Oplossingen die succesvol blijken, schalen we op tot diensten voor iedereen.

Een uitdaging voor ogen maar geen tijd en ruimte om mee naar een oplossing te zoeken? Geen probleem: Cultuurconnect gaat op zoek naar een lokale partner als proeftuin.

Dien jouw uitdaging in tot en met 15 juli.

doorklikbutton met opschrift: dien jouw project in

 

Een projectoproep geïnspireerd door de digitale samenleving


Digitalisering daagt ook de lokale cultuursector uit om zijn meerwaarde te herdenken voor een steeds digitaler publiek dat zijn weg zoekt en vindt in een steeds digitaler aanbod. Het aanbod brengen waar de gebruiker vertoeft, veronderstelt in digitale termen een andere aanpak, het omdenken van werkprocessen en verwachtingspatronen, het durven herdenken van de eigen rol.

Met deze projectoproep ondersteunen we lokale cultuurprofessionals om vanuit digitaal perspectief te experimenteren. Laat ons samen uitdagingen omzetten in vernieuwende ideeën en projecten! Vervolgens kunnen we producten of diensten ontwikkelen die mensen aanzetten op nieuwe manieren cultuur te ontwikkelen, te ontdekken en te beleven in hun lokale omgeving. En zo sterker te staan in een digitale samenleving.