Bibliotheeksysteem

Een softwaresysteem voor stabiele werkprocessen in de bibliotheek 

Deel dit artikel:

Uitlenen, innemen, leners inschrijven... dagelijkse kost voor elke bibliotheek. Het bibliotheeksysteem zorgt dat dit vlot verloopt. Het Bibliotheeksysteem maakt deel uit van onze Basisinfrastructuur Digitale Bibliotheek

Momenteel heeft elke bibliotheek nog een lokaal of provinciaal bibliotheeksysteem om boeken uit te lenen of te reserveren. In het kader van de overheveling van provinciale bevoegdheden naar Vlaanderen komt er straks een nieuw centraal systeem. Cultuurconnect werkt samen met de 5 Vlaamse provinciebesturen, de Vlaamse Gemeenschapscommissie (voor Brussel) en de bibliotheken aan een performant bibliotheeksysteem voor Vlaanderen.

Thumbnail