Met de co van coöperatief

beleid
bib
4
26/09/18
Deel dit artikel:
illustratie over het coöperatieve model met de pijlers in woorden

Op de dienstendag van Cultuurconnect, geven we het startschot van de nieuwe coöperatieve aanpak van Cultuurconnect. De naam van dit evenement is niet zomaar Connect & co. geworden. ‘Co.’ staat voor compagnon, jouw bibliotheek stippelt als copiloot mee de weg uit voor onze diensten. Maar ‘co.’ staat ook voor cocreatie, cofinanciering, communicatie en coöperatie, de 4 pijlers waarop ons nieuw bestuursmodel steunt. 

1. Cocreatie - samen maken

Door de nauwe en actieve betrokkenheid van de cultuursector bij de ontwikkeling van onze diensten, houden we voeling met wat er leeft en waar de (digitale) noden liggen. Zo varen we steeds de juiste koers, richting relevante diensten die cultuurhuizen in tijden van toenemende digitalisering echt versterken.

2. Cofinanciering - samenleggen

Met Vlaamse middelen en bijdragen van alle coöperanten kunnen we onze diensten voortdurend onderhouden en optimaliseren. We lanceren diensten steeds op maat van de sector, maar tijden veranderen snel en ook diensten moeten mee evolueren. Door samen te investeren, maken we dit mogelijk.

3. Communicatie - samen overleggen

Cultuurconnect ondersteunt met heldere communicatie de coöperanten. Via de communicatiekanalen van Cultuurconnect, enquêtes, stemrondes en later ook een digitaal platform reflecteren en overleggen we: Waar staan we? En waar gaan we heen? 

4. Coöperatie - samen beslissen

Als afnemer/gebruiker van de dienst ben je automatisch coöperant. En misschien engageer je je dieper door mee de strategie te bepalen in de stuurgroep. Zo bepalen we samen het nu en het straks van onze gemeenschappelijke diensten. 

Niet alleen bibliotheken, maar ook cultuur- en gemeenschapscentra zullen binnenkort als copiloot mee richting geven aan Cultuurconnect-diensten. Momenteel zijn we nog druk bezig met de ontwikkeling van diensten voor cultuur- en gemeenschapscentra. 

Want digitalisering heeft haar impact op de cultuurbeleving van vandaag en morgen. Met vereende krachten gaan we deze uitdaging aan, om ook in de toekomst relevant te blijven. En dat nemen we bij Cultuurconnect serieus. Graag tot op Connect & co.!

Auteur

Bart Beuten

Algemeen directeur