Digitale Podiumhuizen

Naar een digitale basisinfrastructuur voor cultuur- en gemeenschapscentra en podiuminstellingen

Uit een vorig experiment en een haalbaarheidsstudie naar een gedeeld ticketingsysteem bleek dat Vlaamse cultuurhuizen dit wenselijk vinden en dat ze Cultuurconnect zien als de geschikte partij om dit te realiseren. Omdat ticketing geen eiland is binnen de werking van een cultuurhuis, onderzoeken of het mogelijk is om ook andere componenten te integreren in een gedeelde infrastructuur, zoals websites, webshops, planningsoftwares, CRM-software, boekhouding … We onderzoeken hoe al deze componenten zich tot elkaar verhouden.

Deel dit artikel: