Wise Analytics

Dashboards voor kerncijfers en statistieken op basis van Wise-data 

Krijg een visueel overzicht van de relevante cijfers en statistieken uit bibliotheeksysteem Wise en andere systemen, producten en diensten. Met behulp van deze dashboards analyseer je je werking, zet je gerichte acties op en meet je de impact, en rapporteer je accuraat over o.a. leengedrag, doelgroepen, (digitale) collecties en andere kerncijfers.

Over Wise Analytics

Per thema zie je specifieke kerncijfers over leners, collectie en circulatie. Aan de hand van filters bepaal je welke gegevens je ziet. De dashboards zijn hetzelfde voor alle bibliotheken. Alle details vind je op het leerplatform.

In de volgende fasen worden de gegevens en de dashboards uitgebreid met o.a.:

Externe gegevens
Wise Analytics toont ook cijfers die niet uit bibliotheeksysteem Wise komen, bijvoorbeeld over digitale collecties (e-boeken, Gopress digitale kranten en Fundels interactieve kinderboeken) en wijk/buurtdata. Op vraag van de bibliotheken worden eventueel ook andere gegevens getoond in het dashboard, en er kan op termijn ook nagedacht worden over thematische dashboards, bijvoorbeeld over Jeugdboekenmaand. Er zal ook worden onderzocht hoe bibliotheken zelf gegevens kunnen toevoegen, bijvoorbeeld deelnemers van activiteiten.

Koppeling met andere tools
De gegevens uit Wise Analytics kan je als csv downloaden of via een API automatisch overzetten en tonen in andere (gemeentelijke) dashboards. Een koppeling terug naar Wise wordt voorzien.

Mijn Bibliotheek admin
De gegevens uit rapportagetool Mijn Bibliotheek admin worden getoond in het dashboard van Wise Analytics. 

Benchmarking
Vergelijk de gegevens van jouw bibliotheek met gegevens van een groep vergelijkbare bibliotheken.

Geaggregeerde cijfers
Bekijk algemene cijfers van alle Wise-bibliotheken in Vlaanderen en Brussel, zoals het totale aantal leners.

Marketing
Zet datagedreven marketingacties op en meet de impact door een koppeling met de marketingtool van Wise.

Doordat de cijfers regelmatig geüpdatet worden in Wise Analytics kunnen we de rapporten ook effectief gebruiken als werkinstrument. Ik kijk ernaar uit om er verder mee te werken.
Leila Van Roosbroeck (Muntpunt, Brussel)

Wise Analytics & privacy by design

De afspraken rond privacy werden vastgelegd in de datagebruikersovereenkomst (bibliotheek) en de privacyverklaring (eindgebruiker). Enkel de essentiële persoonsgegevens worden gebruikt voor de analyses: postcode, geboortejaar. Individuele gebruikers zijn nooit identificeerbaar: de gegevens worden gepseudonimiseerd of geanonimiseerd.

Heb je vragen of opmerkingen hierover, neem dan contact op met dpo@cultuurconnect.be
 

Zo ziet een dashboard eruit in Wise Analytics.

Blijf op de hoogte via de Wise-nieuwsbrief