Video van de Dag

Podiumhuizen

Wat is een interessante digitale cultuurbeleving? En kan je hiermee ook meer (publiek) naar de zaal brengen? Maak kennis met Video van dag, je krijgt dagelijks een korte verrassende video en ontdekt zo meer cultuur. 

Fase 1: geboorte van het concept 'Video van de Dag'

Wat kan een interessant digitaal cultuuraanbod betekenen post corona? Over deze vraag bogen we ons begin 2021 in verschillende brainstormsessies met medewerkers van Vlaamse en Brusselse cultuurcentra . Het resultaat hiervan was een selectie van vijf veelbelovende ideeën voor een virtueel podiumaanbod.  
Deze ideeën werden vervolgens via een vragenlijst aan 1.000 Vlamingen en Brusselaars voorgelegd. 

Bekijk de vijf concepten over een virtueel podiumaanbod

Daarnaast verspreidden we in samenwerking met Overleg Kunstenorganisaties en het Sociaal Fonds Podiumkunsten een vragenlijst over een digitaal cultuuraanbod van artiesten cultuurhuizen. Een 'Video van de dag' werd geselecteerd door cultuurgebruikers als populairste idee, lees hieronder waarom.

Bekijk de resultaten van de enquête

Fase 2: Conceptualisatie 'Video van de Dag'

Samen met gebruikers, artiesten, gezelschappen, cultuurcentra en cultuurhuizen planden we verschillende workshops om dit idee verder vorm te geven en dieper in te gaan op een digitaal cultuuraanbod van de toekomst. Kunnen cultuurhuizen op deze manier de cultuurbeleving van hun huidig publiek versterken én een nieuw publiek bereiken? Kan de cultuurconsument zo op de hoogte blijven van het aanbod en nieuwe artiesten en voorstellingen in de buurt ontdekken? En wat kunnen jonge makers in dit verhaal betekenen?

Fase 3: Gebruikerstest 'Video van de Dag'

Om het concept ‘Video van de Dag’ tastbaar te maken bij cultuurliefhebbers, organiseerden we een kleinschalige gebruikerstest. 26 cultuurliefhebbers kregen een week lang elke dag een korte cultuurvideo via e-mail toegestuurd. Uit deze test leerden we dat een dagelijkse cultuurvideo mensen wel degelijk warm maakt voor cultuur. 25 van de 26 deelnemers gaven na afloop aan dat ze interesse hebben om dagelijks een cultuurvideo te ontvangen. Een ideale video duurt 2 tot 4 minuten en gaat over een lopende of toekomstige voorstelling.

Fase 4: Mockups ‘Video van de Dag’

Parallel met de gebruikerstest creëerden we ook een reeks mockups rond het concept van een centrale videodatabank, een idee dat voortkwam uit de workshops om consumenten, cultuurhuizen en artiesten met elkaar te verbinden. In deze videodatabank staat de ‘Video van de dag’ centraal. We onderzochten of dit cultuurhuizen en artiesten kan helpen bij publiekswerving en -binding en bij prospectie. De mockups werden in een reeks interviews voorgelegd aan cultuurliefhebbers, artiesten, cultuurcentra en cultuurhuizen. Ook hierbij waren de reacties positief. 

Fase 5: Prototype & test 'Video van de Dag'

Na alle voorafgaand onderzoek, besloot Cultuurconnect om een prototype van Video van de Dag te bouwen. Dit zal een website zijn waar dagelijks één korte video verschijnt, gekoppeld aan het cultuuraanbod van een cultuurregio. Bij elke video hoort een korte omschrijving over de bijpassende voorstelling, credits van de voorstelling, een regionale speellijst en een ticketinglink. Ook oudere video’s kunnen worden herbekeken.  

Cultuurcentrum Lokeren, Ontmoetingscentrum 't Waaigat, Gemeenschapscentrum De Route & Muziekclub 't Ey uit Cultuurtuin Interwaas engageren zich om deel te nemen aan deze testfase. 

Na een positieve evaluatie, plannen we in het najaar met nog een andere cultuurregio een grotere test. 
 

Heb je vragen of graag meer informatie?

Cultuurconnect_Paulien Coppens
Paulien Coppens
Innovatiemanager