Alles wat je moet weten over de Cultuurconnect Zomeroproep 2019

1. Een digitale uitdaging formuleren

Digitaal

De digitale evolutie verandert onze samenleving continu. Technologie en digitalisering hebben steeds meer impact op het dagelijkse leven van mensen én op hun cultuurbeleving. Mensen communiceren anders, leren anders, creëren anders, zoeken op andere plekken naar kennis en cultuur. En steeds vaker is die plek digitaal, online en ad hoc. Lokale culturele instellingen - de bib, het cultuur- of gemeenschapscentrum - kunnen als publieke dienstverleners niet achter blijven op vragen en behoeften die bij publiek, lezers en gebruikers, ontstaan op basis van digitale mogelijkheden. 

Digitalisering is meer dan het technische omzetproces van analoge gegevens naar informatie die door computers verwerkt en bewerkt kan worden, zoals het inscannen van oude foto’s. Het is ook meer dan ICT en computers. Het is een volwaardig maatschappelijk proces. Het is een niet te onderschatten katalysator en aanjager. Digitalisering daagt de lokale cultuursector uit om haar eigen rol te (durven) herdenken.

  Uitdagingen voor de cultuursector

  Met deze jaarlijkse zomeroproep stimuleren en motiveren we het lokaal cultuurbeleid, bibliotheken, cultuur- en gemeenschapscentra om ambitieus te zijn in het digitaal innoveren van hun werking. De Zomeroproep vertrekt niet vanuit een oplossing, wel vanuit uitdagingen, problemen en kansen: klein of groot, eenvoudig of complex en met betrekking tot verschillende dimensies van digitalisering. Een digitale uitdaging die je indient bij onze Zomeroproep heeft als doel te komen tot een relevante dienst die op een hedendaagse manier inzet op het versterken van mensen, de traditionele maar nog steeds actuele rol van de cultuursector. Denk bijvoorbeeld aan:

  • de zichtbaarheid van de organisatie vergroten door het gebruik van technologie
  • de efficiëntie en effectiviteit van de organisatie vergroten door digitalisering
  • nieuwe dienstverlening (en bijhorende businessmodellen) ontwikkelen door het inzetten van digitale technologie
  • nieuwe rollen opnemen onder invloed van en door ‘het digitale’
  • het publieksbereik en/of –betrokkenheid vergroten of verdiepen door het gebruik van digitale technologie
  • de gemeenschap ondersteunen in het kritisch, creatief of bewust omgaan met digitalisering 

  Formuleer een uitdaging die betrekking heeft op

  • automatisering: digitale technologie wordt ingezet binnen de bestaande praktijken om de interne werking en bestaande dienstverlening te verlichten en te verbeteren.
  • vernieuwing van de cultuurpraktijk: het inzetten van technologie leidt tot innovatieve vormen van cultuur, nieuwe inhouden en vormen. Cultuurparticipatie wordt verdiept en/of verbreed, sectorverbindingen worden gelegd. 
  • rolverandering van het cultuurhuis: het proces van digitalisering stimuleert, faciliteert en versnelt het verkennen van nieuwe richtingen en mogelijkheden. Het initieert een veranderingsproces naar andere vaardigheden en kennis, andere werkwijzen en organisatievormen, vernieuwde rolopvattingen over de eigen plaats in de culturele sector en in de samenleving.

  Inspiratie

  Voor inspiratie kan je grasduinen in het dossier Lokale besturen en digitale transformatie. Daarin schetsen cultuurprofessionals hun visie op de uitdagingen en kansen voor lokaal cultuurbeleid in een gedigitaliseerde samenleving. En geven we tips hoe je kan investeren in digitale innovatie. Op ons Flipboard vind je interessante voorbeelden uit binnen- en buitenland. Wil je een beter idee krijgen van het mediagebruik in Vlaanderen? Dan zijn de Digimeter en Apestaartjaren een interessant startpunt.

  Heb je nood aan extra input of richtingwijzers? Boek met je regio een workshop (mail naar maike.somers@cultuurconnect.be) of kom op 20 juni 2019 naar Café Connect. Zo krijg je van ons feedback, we reiken je eventueel andere invalshoeken aan en helpen je de uitdaging te verscherpen. Noteer 20 juni alvast in je agenda en hou je mail in de gaten. We laten je via onze nieuwsbrief Connected weten wanneer we de inschrijvingen openen. Zo ben je er als eerste bij. Ten slotte bieden we 2 documenten aan die je kunnen helpen bij het formuleren van je uitdaging: het uitdagingscanvas en methodes voor het uitdagingscanvas.

  2. Je uitdaging indienen

  Via dit formulier kan je tot en met 20 september 2019 een uitdaging indienen. We vragen geen uitgebreid dossier. Je hoeft je niet te beperken tot 1 uitdaging. Indien meerdere voorstellen van jou worden geselecteerd, zal je wel moeten beslissen waarop je wil focussen. Volgende organisaties kunnen een uitdaging indienen en komen in aanmerking voor het vervolgtraject:

  • bibliotheken
  • cultuurcentra
  • gemeenschapscentra
  • cultuurdiensten
  • vrijetijdsdiensten (afdeling cultuur)
  • regionale samenwerkingsverbanden van bovenstaande organisaties
  • andere samenwerkingsverbanden van bovenstaande organisaties

  Ook kleine gemeenten staan voor grote uitdagingen. We willen relevante experimenten opzetten, ook samen met kleinere organisaties of in een kleinere lokale context. Net om ook deze actoren te bereiken, zetten we in op ondersteuning met mensen en middelen om een echte incubator te zijn voor het hele lokaal cultuurbeleid. 

  3. Selectie van de uitdagingen

  Wij evalueren de ingezonden uitdagingen op basis van een toetsingskader. Indien elementen niet helemaal duidelijk zijn, contacteert dit team je voor extra toelichting (telefonisch of via Skype). Ons R&D-team (Research & Development) duikt vervolgens dieper in de weerhouden uitdagingen: ze worden verder uitgediept, verkend of getoetst bij een beperkt doelpubliek. We kunnen niet met alles tegelijkertijd starten, daarom bekijken we welke uitdagingen het meest relevant zijn. 

  Minstens 50% van de experimenten is voor cc’s/gc’s, maximaal 25% voor bibs en er is een potentieel van 25% voor andere actoren. De diensten die we momenteel aanbieden en ontwikkelen, richten zich voornamelijk op bibliotheken. Denk maar aan het nieuwe Bibliotheeksysteem, Gopress of Bibster. Dergelijke sectorale digitale instrumenten en oplossingen zijn er (nog) niet voor cultuur-en gemeenschapscentra, maar zijn wel nodig om een collectief innovatietempo te kunnen aanzwengelen. Om in de toekomst voldoende diensten te kunnen aanbieden aan cultuur-en gemeenschapscentra is dus een inhaalbeweging nodig. Daarom hanteren we voor de Zomeroproep 2019 deze verdeling. 

  4. Zoeken naar oplossing(en)

  Een experiment start wanneer een uitdaging gevalideerd is en en er tijd en ruimte is bij ons Cultuurconnect-team. Een experiment zoekt vanuit digitaal perspectief in een experimentele omgeving naar een antwoord op een lokale behoefte. Samen ontwikkelen we mogelijke oplossingen voor je uitdaging die duurzaam ingebed kunnen worden in een lokale cultuurpraktijk. Dit vraagt een zekere schaalgrootte, expertise, slagkracht en innovatieruimte, die wij kunnen bieden. Pas wanneer het lokale bestuur toestaat dat we een succesvol experiment eventueel opschalen naar de bredere cultuursector, kan een collectieve innovatiebeweging op gang worden gebracht. Het lokale bestuur kan daarom geen exclusieve aanspraak maken op het resultaat van de piloot.

  Methodieken

  Van bij de opstartfase en kick-off van ieder experiment maakt een projectteam gebruik van een specifieke aanpak om ruimte te creëren voor experiment.

  • "Waarde Propositie Ontwerp" van Osterwalder vormt onze leidraad om experimenten in goede banen te leiden. Hoe ontwikkel je producten en diensten die klanten echt willen? Iets ontwikkelen waar niemand op zit te wachten heeft weinig kans op slagen. Maar ook als je iets bouwt waar mensen wel op zitten te wachten, is er nog steeds een degelijk business model nodig.
  • We maken niet eerst een volledig uitgewerkt plan, maar bij elke stap beginnen we met een simpel prototype om een aanname te testen, dat is de kern van "The Lean Startup" van Eric Ries. In elke fase gaan we met een klein team zoveel mogelijk experimenteren door te ontwerpen (idea), te testen (measure) en bij te sturen (learn). Pas als er een oplossing ligt waarvan met enige zekerheid valt vast te stellen dat het levensvatbaar is, is het moment aangebroken voor grootschalige uitrol. Lees meer over onze aanpak en methodieken.

  5. Meer info

  Heb je een vraag? Wil je graag met ons experimenteren zonder een uitdaging in te dienen? Stuur een mailtje naar zomeroproep@cultuurconnect.be. Wij helpen je graag verder of houden je op de hoogte.

  Ga terug naar de pagina over de Zomeroproep 2019

  het hele traject van een experiment uitgelegd in een visual