3 tips om je leiderschapscapaciteiten aan te scherpen

beleid
bib
cc/gc
15/04/20
Deel dit artikel:

Meer dan ooit hebben cultuurorganisaties nood aan medewerkers die digitaal leiderschap opnemen. Hoe organiseer je je, zodat je organisatie aansluit bij een veranderende leefwereld? Goede leiders verstaan de kunst van het verbinden van het individuele perspectief met het bredere organisatieperspectief. Op het moment dat peoplemanagers erin slagen werknemers mee te krijgen in het verhaal van de organisatie, met respect en erkenning voor het individueel belang en talent van werknemers, dan voeden ze de motivatie. 

Samen met Peggy De Prins ga je in de opleiding Digitaal Leiderschap in de Cultuursector dieper in op leiderschapscapaciteiten en noodzakelijke competenties voor je organisatie. Sinds het begin van de jaren negentig doet zij aan wetenschappelijk onderzoek op het domein van HRM (Human Resources Management) en arbeidssociologie. Je leert hoe je jouw personeel weerbaar maakt in een maatschappij in verandering en hoe je inzetbaarheid centraal zet. Peggy doceert aan Universiteit Antwerpen/Antwerp Management School en is auteur van boeken als ‘De clash voorbij’, ‘12 sleutels voor duurzaam HRM’ en ‘Het canon van HRM’. Ze geeft alvast 3 goede tips mee.

1. Schat de impact in van digitalisering op jobs

Digitaal leiderschap impliceert dat je de impact van digitalisering op de aard van jobs en competenties correct en tijdig inschat. Het gaat om het binnentrekken van de juiste competenties in je organisatie, maar ook om het meenemen van je medewerkers in een nieuw verhaal volgens de principes van duurzaam peoplemanagement. Peggy: “Voorzie voldoende ondersteuning voor het personeel in de transformatie naar een andere jobinhoud. Dit vergt moed en inspanningen van beide partijen. Voor de werknemers betekent dit zekerheden loslaten en kansen zien en grijpen om zich verder te ontwikkelen en bij te scholen."

De leidinggevende van de toekomst moet op zijn beurt mee durven nadenken over een duurzaam loopbaanverhaal voor zijn werknemers. Hij zal goed moeten beseffen dat die loopbanen slechts gedeeltelijk binnen de eigen organisatie- en invloedssfeer gestalte zullen krijgen.

2. Creëer een klimaat van vertrouwen en nabijheid

Peggy: “Vanuit mijn HRM-achtergrond verwijst leiderschap vooral naar het concept van peoplemanagement. Zeker wanneer je als leider gevoelige thema’s als werkdruk, competentie- of kwalificatieveroudering en verandering open durft te bespreken met werknemers. Een open dialoog vraagt een klimaat van vertrouwen, nabijheid en psychologische veiligheid tussen werknemers en leidinggevenden. Anders bestaat het gevaar dat gevoelige thema’s worden uitvergroot of geminimaliseerd. Dan is het makkelijk om in een sfeer van sociale wenselijkheid of vijandigheid te belanden.”

3. Maak gebruik van HRM-instrumenten

In de masterclass van Peggy De Prins leer je verschillende methodes kennen die het engagement van medewerkers verhogen tijdens de opleiding Digitaal Leiderschap. Je kan een beroep doen op heel wat methodieken in de digitale transformatie van je organisatie. Dialoog, verbinding en het engagement van je medewerkers vormen hierbij centrale hefbomen. Wil je er graag meer over weten? Dit is de laatste kans om je in te schrijven (vóór 20 april).

Schrijf je in voor de opleiding Digitaal Leiderschap