5 tips vanuit CC Hoboken voor jouw jongerenwerking

beleid
cc/gc
9
08/02/20
Deel dit artikel:
 ""

Voor het project Radio Divo zette Gravenhof elke zaterdagnamiddag de deuren open voor de Hobokense jongeren. Radio Divo, acroniem van Dees Is Van Ons, heeft zijn naam niet gestolen. Jongeren kregen er fysieke en mentale ruimte om helemaal hun eigen ding te doen en zich te smijten op de kunst van het radiomaken, vanuit de toenmalige missie en visie van het cultuurcentrum. Cultuurmedewerker Gunter Lots van Gravenhof (CC Hoboken) aan het woord.

Jongerenwerking in Gravenhof

In verschillende projecten en workshops bereikte Gravenhof al een doelgroep van jongeren. Met versterking van cultuurnetwerker Hamid was er bijvoorbeeld een theaterproject, enkele videoprojecten met de verkiezingen en zelfs een kortfilm. De kortfilm Fistful of memories is het fiere resultaat van een samenwerking tussen jongeren uit de wijk, professionele regisseurs, jongerenwerkers, gefinancierd door subsidies. De film werd vertoond in meer dan 100 verschillende scholen en won zelfs een prijs in Straatsburg. In 2015 startte Gravenhof met het project Radio Divo.

 ""

Radio Divo van begin tot einde

Gunter: “In 2015 hoorden we CC Kortrijk op Dig It Up vertellen over Radio Quindo. Toen ging de bal aan het rollen. We raakten geïnspireerd door hun verhaal en wilden ook iets doen met een radiostation. Ook Stampmedia vroegen we advies over hoe we zo’n project best opstarten. We gingen net verhuizen met het cultuurhuis naar een nieuwe locatie en vonden het een goed idee om jongeren verslag te laten uitbrengen van de opening.

Met de opening van het nieuwe gebouw in 2015 kwam ook een versterkte klemtoon op kinderen en jongeren in de missie en visie van ons cultuurhuis. Project Radio Divo was geboren. Een tiental jongeren was meteen bereid om ruchtbaarheid te geven aan de opening van Gravenhof door twee dagen radio te maken en interviews af te nemen bij het publiek. Radio Divo werd vanaf dan opgenomen in de structurele werking. 

Radio Divo leerde jongeren om door te zetten en hun toekomst in handen te nemen. En daar hebben wij aan bijgedragen. Dat geeft voldoening.
Gunter Lots - Cultuurmedewerker Gravenhof (Hoboken)

Het bleek niet evident om een project als dit waar te maken binnen een huis dat verschillende doelgroepen bedient. De jongerenwerking kwam onder druk te staan omwille van praktische omstandigheden of draagvlak bij het beleid en binnen onze eigen organisatie. Gaandeweg creëerden we meer draagvlak door collega’s uit te nodigen op onze projecten en deelden we vaker waarmee we bezig waren met het team. We hebben altijd gevochten voor ruimte voor onze structurele jongerenwerking, maar we voelden dat we uit de muren van het cultuurhuis moesten breken. 

In 2018 zagen we een opportuniteit om samen met enkele andere jongereninitiatieven naar een leegstaande loods te trekken. Daar gaven we de jongeren een veilige plek waar ze zich welkom voelden. Toen begin 2019 deze loods moest sluiten wegens brandgevaar en asbest, viel daarmee de hele wekelijkse werking stil. Dat was even slikken. Toch zouden we het zonder twijfel allemaal opnieuw doen. Een aantal jongeren studeert nu verder en behaalt goede resultaten. De meesten kijken met waardering terug op het project. Ze hebben bijgeleerd over radiotechnieken en multimedia, maar ook hun sociale vaardigheden aangescherpt.

 ""

Nu is het idee om de jongerenwerking meer vorm te geven als een medialab met digitale tools. Het is onduidelijk wanneer we dit echt kunnen opstarten. We wachten nog op de afwerking van de ruimte en de aankoop van materiaal. Persoonlijk zie ik de toekomst van onze jongerenwerking meer evenementieel dan als structureel aanbod. Ik denk bijvoorbeeld aan de organisatie van een festival of een thema-avond met de jongeren.”

5 tips van Gravenhof voor jouw jongerenwerking

1. Zet door.
Werken met jongeren is niet altijd makkelijk, zeker als je streeft naar een duurzame wekelijkse werking. Elke groep jongeren heeft een eigen dynamiek. Je moet bij momenten volharden en een open blik houden om met hen in contact te blijven. 

2. Streef naar openheid en luisterbereidheid.
Creëer een veilige plek waar ze hun leeftijdsgenoten ontmoeten en waar niemand oordeelt. Het gebeurt wel eens dat iemand ontspoort en nadien terugkomt. Als ze zich welkom voelen, komen ze graag over de vloer en hebben ze het gevoel dat ze hun verhaal kwijt kunnen.

3. Voorzie eten en drinken.
Het is een kleine moeite, maar een leuke extra die hen motiveert en de sfeer bevordert.

4. Richt je tot jongeren van 13 tot 16 jaar.
Eens ouder dan 16 willen ze al eens een centje bijverdienen in een weekendjob of gaan ze verder weg om te studeren. Hou hier rekening mee.

5. Werk samen met iemand die de jongeren aanvoelt en begrijpt.
Cultuurnetwerker Hamid heeft sterke voeling met onze doelgroep en was in dit verhaal een belangrijke persoon om de werking mee vorm te geven, niet in het minst als vertrouwenspersoon van de jongeren. Fadime sprak dan weer vooral meisjes aan, als influencer die vooral bezig is rond mode, textiel en upcycling.

Kostprijs en middelen

Gunter: "Met de hulp van hun technici verzamelden we materiaal en zetten op korte tijd en met relatief weinig middelen een radiostation in elkaar. Een geluidsinstallatie hadden we staan. Met een klein mengpaneel, een laptop, een powerbank, een flightcase en een licentie voor internetradio was ons mobiele radiostation snel uitgerust. Ideaal voor op locatie: al wat ze nodig hadden, was een stopcontact. Het materiaal heeft ons in totaal zo’n 1500 euro gekost.

Elke zaterdagnamiddag konden jongeren terecht in het cultuurhuis voor workshops en andere activiteiten, waarmee we ze wilden ondersteunen en beter maken. Zo organiseerden we een workshop interviewtechnieken samen met de VRT en een bezoek aan Urban Woorden i.s.m. Radio Scorpio in Leuven. Ze gingen de baan op en namen interviews af voor hun radiostation. Al snel werden de Divo-jongeren gevraagd voor live verslaggeving op festivals, zoals de Nacht van de Musea (Antwerpen).

 ""

Het was voor ons zeer arbeidsintensief om zo’n wekelijkse werking op te zetten met genoeg empowerment en workshops, waarbij je met de jongeren naar een einddoel toewerkt. Cultuurnetwerker Hamid en ikzelf waren er dagelijks mee bezig, Hamid 80% van zijn tijd, ik 40 à 50%. Voor de organisatie van de workshops en de activiteiten hadden we op jaarbasis ongeveer 10.000 euro, ruim voldoende.” 

Heb je vragen over de jongerenwerking van Gravenhof of raakte je geïnspireerd door het project Radio Divo? Neem gerust contact op met Gunter op Gunter.Lots@antwerpen.be.

In onze inspiratiegids Jongerenwerking In Cultuurhuizen lees je 9 basisvoorwaarden voor een succesvolle jongerenwerking, hoe andere cultuurorganisaties zoals 30CC, GC Spikkerelle, deSingel, cc Brugge en Westrand (Dilbeek) hun jongerenwerking aanpakken en wat de resultaten zijn. 

Auteur

Sara Logghe

Projectmanager