Aanbesteding e-boekendienst gaat verder

beleid
bib
5
18/09/19
Deel dit artikel:

De bevraging over de e-boekendienst werd deze zomer ingevuld door 206 bibliotheken: 75% wil instappen in het model dat voorligt. Dit wil zeggen dat de aanbesteding kan worden afgewerkt. Jouw bibliotheek krijgt een definitieve offerte van zodra we gunnen.

Vulde jouw bibliotheek de bevraging nog niet in? Gelieve het alsnog te doen! Het blijft relevant om te weten welke bibliotheken overwegen om in te stappen. Ook de input rond het financiële model blijft waardevol voor de werkgroep e-boeken. Sowieso is het interessant om je in te schrijven op de nieuwsbrief e-boeken, zo ben je altijd op de hoogte.

Opmerkingen tijdens de infosessies:

Hier vind je de presentatie vanop de infosessies. Zo heb je alle belangrijke informatie bij de hand:

  • Heel wat gemeenten zijn tot nu nog volop bezig met het opstellen van hun begroting.  Daardoor weten de bibliotheken nog niet met zekerheid over welke budgetten ze beschikken. We houden hier rekening mee.
  • De positie van de uitgevers wekt bezorgdheid op. We gaan na lancering, samen met de leverancier, rechtstreeks in dialoog met de uitgevers om doorlopend over betere voorwaarden te onderhandelen.  
  • Er doken regelmatig vragen op over de concrete werking van de collectievorming. Het team collectievormers, afgevaardigd door verschillende bibliotheken, volgt nauwgezet de collectie op. Zij spelen in op suggesties van lezers en bibliotheken.
  • De bestaande e-boeken collecties worden bij opstart niet opgenomen in het nieuwe systeem. Dit is onderwerp van verdere onderhandelingen met de leverancier en de uitgevers.  We streven ernaar deze titels zo snel mogelijk in het platform aan te bieden.
  • Het uitleenmodel (3-3-6) is regelmatig bevraagd. Door de strenge voorwaarden van de uitgevers is te overwegen of een 2-2-6 model niet efficiënter zou zijn. De werkgroep neemt dit op.

Volgende stappen

  1. We bezorgen eerstdaags de finale versie van het bestek aan beide kandidaten. Zij krijgen drie weken om een offerte in te dienen.
  2. De werkgroep e-boeken zal de ingediende offertes grondig evalueren en de it-systemen uitgebreid testen.  
  3. Na de keuze voor een kandidaat wordt het contract getekend en kunnen we aan de slag!
  4. Alle bibliotheken ontvangen een offerte en een concrete timing. Vervolgens kan je intekenen op de e-boekendienst. 
  5. Bibliotheken die intekenen, krijgen de nodige opleidingstools en met een communicatiecampagne gaat de e-boekendienst van start.
Auteur
Thumbnail

Jan Braeckman

Teamcoach