Aanbesteding voor een gemeenschappelijk e-boekenplatform

bib
4
05/03/18
Deel dit artikel:
Thumbnail

De voorbije zomer bevroeg Cultuurconnect de openbare bibliotheken en het publiek naar hun interesse in e-boeken en hun betalingsbereidheid. De bevraging leverde input voor de Werkgroep e-boeken en Cultuurconnect om een aantal keuzes te maken. We gaan voor een aanbesteding bij een commerciële partij, wellicht de snelste weg naar een oplossing. We steunen daarbij op de ervaringen van de pilootprojecten in 5 bibliotheken die samen Engelstalige e-boeken aanbieden.

Juridische context

We houden rekening met de juridische context die in de loop van 2016 en 2017 is ontstaan. In 2016 velde het Europese Hof van Justitie een arrest waarin het uitlenen van een e-boek gelijkgesteld wordt aan het uitlenen van een papieren boek. Er moet daartoe aan drie voorwaarden worden voldaan. Het e-boek moet op de Europese markt zijn gebracht. De bibliotheek moet het e-boek op een legale manier verworven hebben. Het e-boek kan maar aan 1 persoon gelijktijdig worden uitgeleend (‘single use’).

In 2017 ging in Vlaanderen de gereglementeerde boekenprijs in voege die ook geldt voor e-boeken. De gereglementeerde boekenprijs geldt 6 maanden vanaf verschijning op de markt. Tijdens die eerste zes maanden kunnen bibliotheken een korting krijgen van maximaal 20% op de retailprijs.

Bevraging van de markt

We verkennen samen met mogelijke leveranciers twee opties. Enerzijds een gemeenschappelijk systeem waarbinnen elke bib haar eigen collectie vormt. Anderzijds een gemeenschappelijk systeem én een gemeenschappelijke collectie. 62% procent van de bibliotheken is voorstander van die laatste optie.

Ter herinnering, er is op dit ogenblik geen leverancier binnen de Nederlandstalige markt die in staat is bibliotheken een breed Nederlandstalig e-boeken aanbod te doen in combinatie met een technisch platform waarmee de bibliotheken hun collectie op een gebruiksvriendelijke manier kunnen aanbieden aan hun leden.

De eerste stap in de procedure is een bevraging van de markt over een aantal aspecten:

  • Zijn er leveranciers die een totaaloplossing voor de Vlaamse openbare bibliotheken kunnen bieden? En waarbij de bibliotheken samen gebruik maken van hetzelfde technische platform, maar elk haar eigen collectie beheert?
  • Is een variant mogelijk waarbij alle bibliotheken niet enkel het platform delen, maar ook de collectie?
  • Is het wenselijk om de opdracht op te splitsen in twee delen: enerzijds het technische platform voorzien, anderzijds de rol van boekhandel opnemen?
  • Wat is voor de markt de juiste procedure om ervoor te zorgen dat Cultuurconnect bij de gunning een werkend platform en een concreet aanbod van e-boeken kan aanbesteden eind september-begin oktober?
  • Is er een oplossing voor de vele lokale e-boekencollecties die ondertussen werden gevormd?

Op basis van de informatie van de leveranciers beslissen we welke procedure we het beste volgen om zo snel mogelijk een kwaliteitsvolle oplossing te kunnen aanbesteden. Die volgende stappen zetten we in april.  Op dit ogenblik is het de doelstelling om in oktober te kunnen gunnen. De keuze van aanbestedingsprocedure zal op die einddatum uiteraard nog invloed hebben.

 

Auteur
Thumbnail

Jan Braeckman

Teamcoach