Besparingen op Basisinfrastructuur Digitale Bibliotheek en inspiratiewerking

beleid
bib
cc/gc
09/03/20
Deel dit artikel:

Zoals je weet, bespaart de nieuwe Vlaamse regering binnen het cultuurbudget. Voor Cultuurconnect betekent dit een besparing van 8% en het bevriezen van de indexering van het gedeelte voor werkingsmiddelen in de subsidie. Tegen het einde van de Vlaamse legislatuur verliezen we daardoor jaarlijks meer dan een miljoen euro aan subsidies.

Minder middelen vroegen om moeilijke beslissingen. Graag informeren we je over de belangrijkste gevolgen van de besparingen voor de digitale dienstverlening voor de gemeentelijke cultuurinstellingen:

1. Basisinfrastructuur Digitale Bibliotheek

De Basisinfrastructuur Digitale Bibliotheek wil de samenwerking tussen bibliotheken versterken, een betere digitale dienstverlening aanbieden aan de leners en het onderhoud efficiënter en goedkoper maken. Door de schaalvergroting van zes provinciale systemen en een vijftigtal losse systemen naar één Vlaams systeem kon Cultuurconnect de recurrente kosten fors drukken. Dit leverde reeds een besparing op van 25%.

Nieuwe besparingen kunnen we niet opvangen. De stuurgroep van bibliothecarissen die binnen ons coöperatief beheersmodel instaat voor deze dienst heeft beslist om volgende maatregelen te treffen en een noodzakelijke prijsaanpassing door te voeren:

  • Vanaf 2020 wordt het jaarlijkse budget ter ondersteuning van het interbibliothecair leenverkeer (IBL) teruggebracht op 250.000 euro. Dit houdt een besparing in van ongeveer 28% op de financiële ondersteuning van gemeenten die een bijdrage leveren aan het sectorale IBL-model. Na deze besparing hebben we denkelijk/vermoedelijk nog nipt financiële middelen om de omvorming en modernisering van het IBL tot een getrapt dienstenmodel te realiseren. Zo kunnen bibliotheekgebruikers over een hedendaagse dienstverlening blijven beschikken.
  • Het basistarief voor deelname aan de Basisinfrastructuur Digitale Bibliotheek is in 2018 vastgesteld op 0,24 euro per inwoner per jaar inclusief btw. Dit bedrag wordt elk jaar geïndexeerd, met een eerste indexaanpassing op 1 januari 2019. Om het project financieel gezond te houden na de besparing door de Vlaamse Overheid blijkt het nodig om op korte termijn de kostenbijdrage op te trekken tot 0,27152 euro per inwoner inclusief btw. Dit is een stijging van ongeveer 6%. Om je stad/gemeente voldoende tijd te geven zich hierop voor te bereiden, zullen we de prijsstijging pas doorvoeren vanaf 2021. 
  • Om het project ook op middellange termijn financieel gezond te houden, moeten we in 2023 een tweede prijsstijging doorvoeren en het tarief optrekken tot 0,32670 euro per inwoner inclusief btw. Dit is een extra stijging van ongeveer 15%. 

Door deze prijsstijgingen kunnen we de beloofde ambities aanhouden: inzetten op innovatie van de digitale dienstverlening van de bibliotheken en kort op de bal spelen bij veranderende noden van gebruikers. De Vlaamse Overheid blijft meer dan 60% van de recurrente kosten op zich nemen (naast ook de eenmalige investering in het systeem) waardoor we nog steeds een unieke prijs-kwaliteitsverhouding bieden.

2. De inspiratiesessies van Cultuurconnect

De voorbije jaren bood het inspiratiespoor van Uncovered een rijk en gevarieerd programma van interessante workshops, inspirerende lezingen en opleidingen aan cultuurprofessionals. De besparingen dwingen ons nu zwaar de knip te zetten in dit aanbod. We nemen afscheid van 2 collega’s, de inspiratiesessies van Uncovered en het Dig It Up inspiratiefestival. We blijven je wel graag inspireren door je te wijzen op interessante evenementen van partners en door praktijken rond digitale innovatie en cultuur met je te delen via onze nieuwsbrief Connected.

Deze keuze maakten we om experimenteer- en investeringsruimte te behouden voor de ontwikkeling en permanente aanpassing van nieuwe digitale diensten. Hierdoor kunnen podiumhuizen, cultuur- en gemeenschapscentra hun maatschappelijke meerwaarde op een hedendaagse manier tot bij het publiek blijven brengen.