[Bevraging] Naar meer samenwerking tussen kunst- en cultuurhuizen op vlak van software

beleid
cc/gc
5
04/10/19
Deel dit artikel:
illustratie digitale basisinfrastructuur voor podiumhuizen

Voor het project 'Digitaal Podium' onderzoekt Cultuurconnect hoe kunst- en cultuurhuizen meer digitaal kunnen samenwerken op vlak van planning, ticketing, website en CRM. Via deze bevraging verzamelen we zoveel mogelijk input van kunst- en cultuurhuizen over verwachtingen, wensen en noden.

Vul de bevraging in vóór 27 oktober

Download de vragen (.pdf) om in te schatten wie in jouw organisatie de geknipte persoon is om de bevraging in te vullen. De vragenlijst invullen duurt maximaal 20 minuten. Als je dat wil, laten we je weten wat de resultaten zijn. Geef dit aan op het einde van de vragenlijst.

Van ticketingsysteem naar totaalpakket

Voor de plannen van een gedeelde digitale basisinfrastructuur gingen we niet over één nacht ijs. In een eerder experiment “Regio CC” onderzochten we in welke mate regionale samenwerking tussen cultuur- en gemeenschapscentra wenselijk en haalbaar is. Zo werd het idee van een gedeeld ticketingsysteem geboren. Uit een haalbaarheidsstudie bleek een koppeling van het ticketingsysteem met andere (externe) systemen wenselijk, zoals CRM, planning en website. We verbreedden de doelgroep tot kunst- en cultuurhuizen. Verder leerden we uit de haalbaarheidsstudie dat 80% van de bevraagde cultuurhuizen Cultuurconnect de geschikte partner vindt om dit uit te bouwen. Het is maar een woord.

Naar de tekentafel

Met een projectteam trokken we de voorbije zomer naar diverse huizen om hun werking in kaart te brengen, bijvoorbeeld CC Belgica. Samen met een adviesgroep en zoveel mogelijk in samenwerking met de sector tekenen we in een conceptnota de krijtlijnen uit van een digitale basisinfrastructuur voor kunst- en cultuurhuizen. In april leggen we de conceptnota ter goedkeuring voor aan de Vlaamse Overheid. Nadien bekijken we wat de volgende stappen zijn. Om in de conceptnota een volledig beeld te geven van de huidige situatie en hoe we die kunnen optimaliseren, hebben we jouw input nodig.

Vul de bevraging in vóór 27 oktober

Download de vragen (.pdf) om in te schatten wie in jouw organisatie de geknipte persoon is om de bevraging in te vullen. De vragenlijst invullen duurt maximaal 20 minuten. Als je dat wil, laten we je weten wat de resultaten zijn. Geef dit aan op het einde van de vragenlijst.

Auteur
Foto van werknemer

Jotie Boone

Projectmanager