Businessmodelling in de cultuursector is een verhaal over waardebepaling

beleid
bib
cc/gc
9
01/04/20
Deel dit artikel:

Elke euro die de overheid aan de podiumkunsten geeft, brengt 1,5 euro op. Eigenlijk spreek je in de cultuursector dus niet over subsidies maar over investeringen. Het zakelijk model in de culturele sector is een verhaal over waardebepaling en de daaruit vloeiende logica, niet over geld. Digitale transformatie beïnvloedt de logica van de cultuursector. Hoe speelt jouw cultuurhuis hierop in? Wat gebeurt er in andere sectoren? 

Verken de mogelijkheden onder begeleiding van Annick Schramme, professor aan Universiteit Antwerpen/Antwerp Management School en expert in het managen van cultuur. Zij begeleidt de masterclass businessmodellen in de opleiding Digitaal Leiderschap in de Cultuursector, een opleiding waar je je leiderschapskwaliteiten en netwerk aanscherpt. 

Impact op creatie, productie en distributie 

Annick: “De cultuursector werd lange tijd in hoofdzaak aangestuurd door gedreven vrijwilligers, gepassioneerde kunstliefhebbers, vaak zonder veel zakelijk instinct. Daar kwam de voorbije jaren verandering in: ook een cultuurhuis moet professioneel gerund worden. Digitalisering is de aanleiding waarom er zoveel gediscussieerd wordt over nieuwe businessmodellen. Het heeft een impact op alle schakels binnen de waardenketen van creatie – productie – distributie – participatie en zet vaak de klassieke manier van werken op zijn kop. Het is een strategische, holistische denkoefening over je bestaan als culturele organisatie. Het is de logica van je organisatie, waarbij alles moet kloppen. Het begint bij de waardebepaling en de interne communicatie. Waar staan wij voor? Wat willen wij overbrengen?”

Een economie gebaseerd op welzijn en geluk

Cultuur biedt veel maatschappelijke waarde aan mensen, het gaat over betekenisgeving. Annick: “We evolueren steeds meer naar een ‘nieuwe economie’, gebaseerd op het welzijn/geluk van mensen. Daarin wordt cultuur alleen maar belangrijker. Ook de vraag wie we zijn, is cultuur. Daar kan de cultuursector een actieve bijdrage toe leveren.”

De visionaire cultuursector

Soms is digitalisering instrumenteel, soms grijpt het in op de hele manier van denken. Volgens Annick Schramme is de cultuursector bedreven in het visionaire, in het definiëren van hun waarden. “De missie van cultuurhuizen blijft in deze denkoefening meestal overeind, maar het komt erop aan te kijken welke kanalen je gebruikt, hoe je communiceert met je publiek, en met wie je wil samenwerken, hoe je verbindingen wil leggen in het ecosysteem. Daar zit veel potentieel voor een digitale manier van werken. Als je natuurlijk nog een stap verder gaat en gaat experimenteren met artificiële intelligentie en augmented reality, verandert ook je uitgangspunt en dus je missie.”

Zet je zakelijk model op scherp

In de opleiding Digitaal Leiderschap in de Cultuursector reflecteer je samen met Annick Schramme over jouw businessmodel (en dominante logica). Bekijk samen de impact van digitalisering op jouw model en hoe je dit kan verbeteren. Je krijgt tools aangereikt om aan de slag te gaan in je organisatie. 

Deze opleiding is voor deelnemers die een strategische rol vervullen en verantwoordelijkheid dragen binnen hun organisatie. Het is belangrijk dat de kennis die opgedaan wordt in de masterclass ook nadien gedeeld wordt met de rest van het team/organisatie. Het gaat ook over transitiemanagement, mensen meekrijgen in het nieuwe digitale verhaal.

Stel je kandidaat voor 20 april