Werk mee aan de collectie e-boeken voor het uitleenplatform

bib
7
29/05/19
Deel dit artikel:

Als alles meezit, lanceren we in het najaar 2019 een e-boekendienst voor de Vlaamse en Brusselse openbare bibliotheken, met één grote gemeenschappelijke collectie e-boeken. Ben jij of ken jij een bibliotheek(medewerker) die mee wil helpen met de collectievorming voor dit uitleenplatform? 

Voor de e-boekendienst functioneren alle aangesloten bibliotheken als één groot consortium met één gemeenschappelijke collectie. Om deze collectie vorm te geven, kunnen we best wat hulp gebruiken vanuit de bibliotheken om titels te kiezen, het aantal exemplaren per titel te bepalen en het collectieplan van het consortium uit te werken. Als collectievormer werk je samen met de Werkgroep E-boeken en met Cultuurconnect-collega Gwenny Vlaemynck (productmanager Digitale Collecties). Je prestaties worden vergoed aan je bibliotheek. 

5 collectieonderdelen

We verdelen de collectie in 5 onderdelen: volwassenen fictie, volwassenen non-fictie, jeugd, Engelstalig, Frans en andere talen. De Werkgroep E-boeken zoekt een verantwoordelijke bibliotheek voor elk van de 5 collectieonderdelen. Naar schatting zal er op jaarbasis maximaal 50 dagen werk zijn verdeeld over de 5 collectieonderdelen, maar tijdens het opstartjaar zijn dat er dubbel zoveel. Blijkt uit de praktijk dat het met minder tijd kan? Dan investeren we de vrijgekomen middelen in de collectie.

  • Volwassenen fictie: jaarlijks 18,75 dagen, tijdens het opstartjaar 37,5 dagen
  • Volwassenen non-fictie: jaarlijks 6,25 dagen, tijdens het opstartjaar 12,5 dagen
  • Jeugd: jaarlijks 25 dagen, tijdens het opstartjaar 12,5 dagen
  • Engelstalig: jaarlijks 6,25 dagen, tijdens het opstartjaar 12,5 dagen
  • Frans en andere talen: jaarlijks 6,25 dagen, tijdens het opstartjaar 12,5 dagen

Verantwoordelijkheden

Jouw bibliotheek kan zich kandidaatstellen voor de vorming van een of meerdere collectieonderdelen, met één of meerdere collectievormers. De collectievormers werken mee het collectieplan van het consortium uit, kiezen titels en bepalen het aantal exemplaren per titel. Dat gebeurt steeds in overleg met elkaar, Cultuurconnect, de werkgroep, en op basis van advies van de leverancier, gebruikscijfers, reserveringen, aankoopsuggesties, feedback van de bibliotheken en dergelijke meer.

Voorwaarden

De collectievormers moeten hun werk voor het consortium kunnen integreren in hun dagelijkse werking. Daarom zoeken we bibliotheken die nu al collecties vormen voor het onderdeel waarvoor ze kandidaat zijn. De bibliotheek van de collectievormer moet de continuïteit kunnen garanderen, eventueel door een back-up te voorzien binnen een team van collectievormers, of door meerdere pakketten op zich te nemen, waardoor collega’s elkaar kunnen ondersteunen en vervangen.

Neemt je bib deze opdracht op, dan wordt ze automatisch lid van de Werkgroep E-boeken, aangezien het werk van de collectievormers inhoudelijk en organisatorisch wordt aangestuurd en geëvalueerd binnen de werkgroep.

Vergoeding

Je prestaties als collectievormer worden vergoed via je bibliotheek. De overeenkomst wordt gesloten tussen Cultuurconnect en de bibliotheek. De vergoeding bedraagt € 259,50 per werkdag (exclusief btw). De kost van de vergoeding maakt deel uit van het zakelijk model van de e-boekendienst en wordt gedragen door de coöperatie van alle bibliotheken die gebruik zullen maken van de dienst. Let op, je wordt niet vergoed voor het lidmaatschap van de Werkgroep E-boeken.

Planning

We lanceren deze oproep om tijdig een startcollectie te kunnen vormen voor de e-boekendienst met het oog op een lancering van de dienst in het najaar. De precieze planning van de dienst is nog onzeker. Je leest er meer over in dit nieuwsbericht.

Als we nog voor de zomer de leverancier kiezen, organiseren we een eerste overleg met de collectievormers in de eerste helft van juli. Vanaf september draaien ze dan volop mee. 
 

Stel je kandidaat vóór 17 juni

Ja, mijn bib helpt graag mee als collectievormer!

Voor de zomervakantie hoor je van ons. Om de communicatielijnen kort te houden en de organisatorische overhead te beperken willen we, indien mogelijk, de opdrachten verdelen over een beperkt aantal bibliotheken. Op basis van de kandidaturen formuleert Cultuurconnect een voorstel dat besproken wordt met de Werkgroep E-boeken en voorgelegd aan de Stuurgroep Collectiediensten.

Auteur
Thumbnail

Jan Braeckman

Teamcoach