Dit waren de hoogtepunten van onze dienstendag Connect & co.

bib
9
04/10/18
Deel dit artikel:
Thumbnail

Op dinsdag 2 oktober verwelkomden we 318 bibliotheekmedewerkers, vanuit 167 bibliotheken, op onze dienstendag Connect & co. in de Zoo van Antwerpen. Interessant, gezellig en voor herhaling vatbaar, dat zeker. En dat komt niet alleen door de verkwikkende koffie, de sfeervolle locatie, de smeuïge chocomousse en ‘t schoon volk. Dit waren volgens ons de 4 hoogtepunten van de dag.

1. Het startschot van onze nieuwe, coöperatieve aanpak

We startten de dag met een voor de hand liggende vraag: Wat is nu eigenlijk een coöperatieve manier van werken? Koen Schoors, hoogleraar economie op de UGent, lichtte de onderliggende principes toe, maar ook de valkuilen. Onze eigenste Bart (Beuten, directeur Cultuurconnect) formuleerde een antwoord op diezelfde vraag, maar dan toegepast op de cultuursector. 

Iedereen mag meedoen 
Onze diensten zijn er voor de hele Vlaamse en Brusselse cultuursector. Alle stakeholders komen aan bod en participeren actief. Samen beslissen we welke diensten Cultuurconnect ontwikkelt. 

Democratische besluitvorming  
De input van elke organisatie, groot of klein, is waardevol en draagt bij aan het beslissingsproces. Via fysieke of digitale weg nemen we samen beslissingen, zo veel mogelijk in consensus. Als er geen consensus mogelijk is, bestaan andere opties om uit de impasse te geraken, in ons geval: escalatie en diplomatie.

Onderlinge samenwerking 
Al zijn er verschillende noden en verschillende doelstellingen bij de coöperanten, de uitdaging is deze verschillen te overbruggen en in cocreatie tot gedragen diensten te komen die echt nuttig en nodig zijn. Want alleen ga je sneller, maar samen kom je verder.

Onafhankelijkheid 
Doordat we diensten niet op de commerciële markt brengen om winst te maken, kunnen we flexibel werken en ze aanpassen aan de noden van de coöperanten.

Duurzaamheid
We splitsen op per cluster van diensten, om het overzicht te behouden en om het werkbaar te houden. Elke dienst krijgt een consortiumgroep met alle afnemers, en een stuurgroep, waarin een kleine groep coöperanten beslissingen neemt. Stel je kandidaat voor een stuurgroep

Thumbnail

2. De Proof of Concept van het Bibliotheeksysteem is geslaagd!

Na 9 maanden van configureren, opleiden, converteren, migreren en stress-testen is de Proof of Concept van het Bibliotheeksysteem geslaagd. Wat betekent dat? Eerste werk was de servers inrichten en de software afstellen. Nadien testten we of het nieuwe systeem werkt: Kunnen we de bestanden uit Bidoc, Brocade, Aleph en Vubis, maar ook uit Open Vlacc vlot overzetten? Reageert het op de juiste manier op bepaalde acties van leners?

De stress-testen wijzen uit dat we gerust mogen zijn: “Het systeem gaf geen krimp”, volgens Charlotte Tournicourt (projectmanager). Leverancier OCLC|HKA ontwikkelde een bibliotheeksysteem voor de Nederlandse bibliotheken. Een van de grootste uitdagingen was om het Bibliotheeksysteem aan te passen aan de Vlaamse context. Verder maakten we afspraken met de leverancier omtrent beschikbaarheid, GDPR, helpdesk enzovoort. Op naar fase 2, de kick-off met Limburg! Wij houden je op de hoogte.

Thumbnail

3. De ontwikkeling van aanbevelingsdienst Recommender kan beginnen

Hoe help je leners een goed boek kiezen? Deze uitdaging werd tijdens onze allereerste oproep ingediend door de bibliotheken van Brugge en Lede. Op basis van heel wat diepte-interviews en gebruikerstesten met prototypes kreeg Recommender vorm. De aanbevelingsdienst stelt de lener centraal en werkt content based, dat betekent dat leners gepersonaliseerde leestips krijgen, gebaseerd op de inhoud van een boek, hun leenhistoriek en lezersprofiel.

Uit gebruikerstesten blijkt dat leners het fijn vinden dat de leestips een mix zijn van nieuw en herkenbaar werk uit de collectie van de bib en dat ze een boek op hun leeslijst kunnen plaatsen. Productmanager Steven benadrukte dat Recommender een product is van de bibliotheek: alle leestips behoren tot de collectie van de bib en medewerkers brengen zelf thema’s aan. Het algoritme dat de leestips bepaalt, wordt bijgesteld door mensen met literaire kennis.

En dan gaan we nu aan het ontwikkelen! Begin volgend jaar volgt nog een grote test in Brugge en Lede, daarna kan ook jouw bib intekenen.

Thumbnail

4. Leden van de bib streamen kwalitatieve arthouse-films met pilootproject Dalton

Productmanager Gwenny stelde op de dienstendag het pilootproject rond filmstreaming voor. De pilootbibliotheken willen hiermee een kwalitatief alternatief voor de grote streamingdiensten aanbieden aan het publiek. Het filmstreamingplatform Dalton bevat een divers aanbod aan arthouse films - langspeelfilms, kortfilms, documentaires en jeugdfilms - en spreekt potentieel een divers publiek aan.

Momenteel testen de 12 pilootbibliotheken wat aanslaat en welk publiek geïnteresseerd is in het aanbod. Dit pilootproject wordt door hen gecofinancierd. In december evalueren we met de pilootbibs of we ermee verder gaan richting een dienst voor alle bibliotheken. 

Thumbnail

Het moge duidelijk zijn: de afwezigen hadden ongelijk. Volgend jaar zijn al onze coöperanten opnieuw welkom op een tweede editie van Connect & co., die dan een nieuwe, maar zeker even interessante invulling zal krijgen.

Momenteel zijn we ook druk bezig met de ontwikkeling van diensten voor cultuur- en gemeenschapscentra. 8 experimenten worden binnenkort opgeschaald tot nieuwe diensten, zoals Livestreaming, theaterspel 'Voor de show' en Arcadegames. Niet alleen bibliotheken, maar ook cultuur- en gemeenschapscentra zullen binnenkort als copiloot mee richting geven aan nieuwe Cultuurconnect-diensten. 

Lees meer over  de 4 pijlers van ons coöperatief bestuursmodel.

Hopelijk tot op de volgende Connect & co.!