De aanbesteding voor een e-boekenplatform krijgt vorm

bib
5
18/12/18
Deel dit artikel:

E-boeken en audioboeken in jouw bibliotheek aanbieden, dat kan in de toekomst met een e-boekenplatform van Cultuurconnect. Samen met een werkgroep van bibliotheken en experten buigen we ons over de aanbestedingsprocedure. We mikken op een lancering voor eind 2019

De onderhandelingen met de uitgevers over het prijsmodel, de uitleenvoorwaarden en de beschikbare titels zijn complex. Het neemt meer tijd in beslag dan verwacht om voldoende zekerheid te krijgen over het aanbod in de collectie. Niet elke gewenste titel zal per definitie kunnen worden opgenomen in het platform. Daarom is een kwaliteitsvolle collectie een basisvereiste voor we overgaan tot de aanbesteding. Ondertussen zat de werkgroep niet stil en werden deze krijtlijnen alvast uitgetekend:

Single use-model

Elk boek kan door 1 gebruiker gelijktijdig gelezen worden. Maar er kunnen wel meerdere exemplaren gekocht worden van hetzelfde werk. Uitlenen zal gebeuren volgens een 3-3-6 model: een lezer kan 3 boeken gelijktijdig lenen, 3 boeken reserveren, en elk boek 6 weken lang lezen. Met de 6 weken uitleentermijn maken we verlenging overbodig en krijgen lezers voldoende tijd om hun boeken uit te lezen. Met het maximum van 3 boeken per lener, zorgen we ervoor dat er voldoende boeken beschikbaar blijven voor anderen. En lezers kunnen boeken ook altijd vroeger inleveren.

Eén collectie voor alle deelnemende bibliotheken

De werkgroep e-boeken kiest voor één collectie voor alle deelnemende bibliotheken. Uit een voorbereidende bevraging bleek dat 61% procent van de bibliotheken de voorkeur aan gaf aan één collectie, 23% gaf de voorkeur aan een individuele collectie, voor 16% was het om het even. Eén collectie brengt heel wat voordelen met zich mee:

  • Je kan gezamelijk véél meer titels aanbieden dan individueel: de gebruiker heeft meer keuze en voor je bibliotheek is het goedkoper
  • Centraal collectiebeleid: om tijd te besparen en snel in te spelen op vragen (extra exemplaren aankopen, inspelen op veelgevraagde genres en onderwerpen,...)
  • Centrale marketing: titels in de kijker worden aangepast naargelang de actualiteit, periode van het jaar, doelgroep, ... We presenteren een zo aantrekkelijk mogelijk aanbod en stemmen we de aankoop van boeken af op campagnes.
  • Integratie in de publiekscatalogus: doordat er één collectie is voor alle deelnemende bibliotheken, moet er dus geen rekening gehouden worden met individueel bezit.
  • Lagere globale IT-kost: door de gezamenlijke collectie liggen zowel de IT-kost als de instapkost lager, waardoor meer bibliotheken kunnen participeren, wat opnieuw de kosten spreidt over een grotere groep...

Onder aansturing van de werkgroep vormen we een groep van collectieverantwoordelijken, die in dialoog gaan met de participerende bibliotheken en het gedrag van de gebruikers mee in rekening nemen.

Een zicht op de planning

We mikken op een lancering eind 2019 en proberen we met de kost tussen 5% en 10% van het collectiebudget te blijven. 

Auteur
Thumbnail

Jan Braeckman

Teamcoach