E-boeken voor een ouder doelpubliek: doe mee!

bib
-4
15/12/20
Deel dit artikel:
Odile Oostende - Suzanne

De bib van Oostende heeft een succesvol project voor senioren achter de rug: Odile, Ouderen digitaal laten lezen. Bekijk alvast de video op het coöperatieplatform. In een pilootproject met een beperkt aantal bibliotheken willen we verder bouwen op die ervaringen en samen een begeleidingstraject voor bibliotheken ontwikkelen. Cultuurconnect slaat daarvoor de handen in elkaar met LINC

Samen bekijken we welke opties mogelijk zijn binnen jouw lokale context en waar jouw bib nood aan heeft. Nadien ga jij met vrijwilligers, van de bib of van andere lokale organisaties, concreet aan de slag zodat iedereen de e-boekendienst goed in de vingers heeft. Hoe kunnen drempels die senioren ervaren weggewerkt worden en hoe helpen we hen vlot op weg?

Wil jij mee uitdokteren hoe bibliotheken optimaal ouderen kunnen bereiken met e-boeken? Voor dit pilootproject maak je in de eerste helft 2021 tijd vrij voor overlegmomenten en voor extra acties om ouderen aan te zetten tot digitaal lezen. Stel je kandidaat voor 15 januari 2021.

Ik stel me kandidaat

Midden januari krijg je een berichtje van Cultuurconnect en weet je of je deel uitmaakt van een evenwichtige pilootgroep. De eerste bijeenkomst vindt eind januari 2021 plaats. Het begeleid traject loopt ongeveer tot de zomer. Na de zomer breidt het project uit naar een ruimere groep van bibliotheken.