Een visie op digitale transformatie in het lokaal beleid

beleid
8
22/05/19
Deel dit artikel:

Een visie op digitale transformatie in het lokaal beleid

De recente resultaten van Apestaartjaren, de Digimeter en de Participatiesurvey leren ons dat de cultuurparticipant steeds digitaler cultuur opzoekt, beleeft en creëert. En dat veel mensen niet zomaar de weg vinden naar bestaande cultuurhuizen. In tijden van Amazon, Google, Netflix, Spotify, ... heb je geen glazen bol nodig om te beseffen dat we voor een grondige verandering staan in de manier waarop we kunst en cultuur zullen beleven. Het digitale dringt door in alle domeinen van de samenleving en staat definitief op de beleidsagenda’s, zowel internationaal als lokaal. Om verschillende publieken aan te trekken in cultuurhuizen en relevant te blijven in een digitale samenleving, is een denkoefening nodig. Hoe kunnen we actief, bewust, creatief en kritisch burgerschap stimuleren? En dit vanuit de klassieke ingrediënten waar we al decennia sterk in zijn: mensen, plekken en aanbod.

Hannes Vanhaverbeke in een workshop over cultuurbeleid

Een mandaat voor innovatie

2019 is een planningsjaar. Daar hoort een sterke visie bij op de digitale transformatie om burgers te versterken in de samenleving. Cultuurhuizen zijn dé plekken bij uitstek waar burgers elkaar ontmoeten, hun (digitale) creativiteit en vaardigheden aanscherpen en proeven van kunst en cultuur. We willen meer lokale en bovenlokale initiatieven, waar burgers samen met experten en kunstenaars nadenken over hun stad of gemeente en digitale oplossingen. Om dit te realiseren moeten we nu in onze beleidskeuzes ruimte durven maken om nieuwe cultuurformats te verkennen.

In verschillende bibliotheken, cultuurcentra en cultuur- en vrijetijdsdiensten duiken nieuwe functies en middelen op om werk te maken van die digitale uitdagingen. Lokaal zorgt dit voor kwalitatieve digitaliseringsprocessen, nieuwe cultuurvormen, nieuwe doelgroepen, … .

Cultuurhuizen als laboratoria

Binnen deze transformatie hebben we nood aan ruimte voor experiment. Heel wat organisaties experimenteren wereldwijd met het innovatief inzetten van hun beschikbare ruimte. Via makerspaces en fablabs pikken lokale communities ideeën vanuit de hele wereld op en krijgen ze de kans om deze verder uit te bouwen (met behulp van coding, lasercutters, 3D-printers, virtual & augmented reality, …).

Cultuurhuizen experimenteren steeds meer met online te bezoeken tentoonstellingen om een breder publiek te bereiken, zoals Cc Strombeek. De open bib van Bree experimenteert met digitale middelen om de fysieke ruimte open te stellen zonder personeel, waar leden voortaan terecht kunnen met een e-ID en een persoonlijke code. De bib van Kortrijk maakt werk van educatie in digitale tijden. Een 10-tal medewerkers ontwikkelt er een aanbod op maat voor scholen, huiswerkbegeleiding, nieuwe formats die bezoekers wegwijs maken in nieuwe technologie, … Ook kleinere organisaties en regio’s maken de bewuste keuze om medewerkers een nieuwe rol op te laten nemen.

Anderzijds bieden digitale media de kans om cultuurparticipanten actief te betrekken. Dan is het als overheid vooral kwestie om deze initiatieven in kaart te brengen en te ondersteunen met mensen en middelen vanuit cultuurhuizen. Bottom-up initiatieven zoals het FabLab in Erpe-Mere ontstaan vanuit een gemeenschap van vrijwilligers en bloeien doordat ze gesteund worden vanuit de gemeente.

“Waarom krijgt ‘nieuwe mediakunst’ in Vlaanderen nog steeds niet haar welverdiende plek in de kunsten? Deze nieuwe vormentaal is menselijker en esthetischer dan ooit, maar wordt vaak niet gezien of gehoord.”  

Lilith Geeraerts, schrijfster en cultuurjournaliste in Rekto:Verso

Durven we voldoende plaats maken voor nieuwe vormen van kunst- en cultuurbeleving? Enkele cultuurcentra pionieren in deze ontdekkingstocht. Zo creëerde cultuurcentrum Hasselt IMPACT, een jaarlijks festival op het raakvlak tussen podiumkunsten en digitale technologie. Via internationale samenwerking werd dit festival een maakplek voor artiesten die multimediakunst naar een hoger niveau tillen. Anno 2019 is het tijd om ons publiek hierin mee te nemen.

Cultuurconnect wil graag een reisgezel zijn in jouw zoektocht naar relevante pistes voor digitale transformatie. Op donderdag 20 juni organiseren we een toast op innovatie en experiment. Wees erbij tijdens Café Connect!