Langzaam maar zeker richting een aanbesteding voor het e-boekenplatform

beleid
bib
8
03/04/19
Deel dit artikel:

De aanbestedingsprocedure voor het e-boekenplatform neemt meer tijd in beslag. Onderhandelingen over het samenwerkingsmodel en de kostprijs met uitgevers lopen trager dan verwacht.

Het blijkt niet eenvoudig om uitgevers rond de tafel te krijgen om na te denken over een e-boekenplatform volgens het single use-principe. Daardoor loopt de aanbesteding vertraging op. Wanneer deze onderhandelingen aflopen, krijg je een zicht op de planning. De werkgroep E-boeken werkt intussen verder en mikt nog steeds op een lancering eind 2019. 

In gesprek met auteurs en uitgevers

Het Vlaamse e-boekenplatform zal werken volgens het single use-model. Dit betekent dat een exemplaar van een e-boek uitleenbaar is door één persoon tegelijk. Onze noorderburen daarentegen ontwikkelden een multiple use-model, waarbij verschillende leners tegelijk eenzelfde exemplaar kunnen lenen en lezen. Momenteel zitten we rond de tafel met dezelfde uitgevers als in Nederland. Dit betekent dat we het multiple use-model dat ze kennen vanuit Nederland, moeten herdenken naar een single use-model voor Vlaanderen.

Dit vraagt om aanvullende gesprekken met de uitgevers over prijszetting, voorwaarden en het concrete aanbod én met auteurs over bijvoorbeeld digitale rechten. Het heeft een tijd geduurd alvorens de uitgevers voldoende prioriteit gaven aan deze gesprekken. Mede daardoor loopt de aanbesteding trager dan verwacht. 

Single use versus multiple use

Internationaal is het gangbare model voor e-boekendiensten van openbare bibliotheken een single use-uitleenmodel. In Nederland hanteren ze het multiple use-model. Hoewel dit model aanvankelijk op weerstand stuitte bij de Nederlandse uitgevers, is het ondertussen een aantrekkelijk model voor hen. Niet in het minst omdat de Nederlandse overheid in het najaar van 2018 extra middelen inbracht om de makers (auteurs, illustratoren) extra te vergoeden. Nederland werkt met hoge budgetten, waardoor een multiple use-model mogelijk werd. 

In Nederland betalen bibliotheekleden minstens 42 euro per jaar voor toegang tot de e-boekendienst. Dit staat haaks op de traditie in Vlaanderen om de toegang tot de diensten van de bib zo laagdrempelig mogelijk te houden. Uit een grootschalig gebruikersonderzoek blijkt dat de betalingsbereidheid bij het Vlaamse publiek voor zo’n dienst een pak lager ligt dan 42 euro. We willen het Vlaamse e-boekenplatform kunnen aanbieden binnen het bestaande bibliotheekabonnement. Vandaar de logische keuze voor het internationaal gangbare single use-uitleenmodel. 

De volgende stappen

Eens het akkoord met de uitgevers er is, gaan we over tot de aanbesteding en ontwikkeling van het e-boekenplatform en zorgen we ervoor dat jouw bibliotheek kan intekenen. We doen dit stapsgewijs:

  • We selecteerden 2 geschikte kandidaten voor een aanbestedingsprocedure.
  • Momenteel zijn we individueel en vertrouwelijk in gesprek met Standaard Boekhandel, die voor de IT-aspecten beroep doet op Bibliotheca, en NBD Biblion, die voor de IT-aspecten beroep doet op Divibib. De gesprekken leiden tot een uitgewerkte oplossing voor de aanbesteding van e-boeken. Het single use-prijsmodel wordt ook opgenomen in het bestek voor de aanbesteding.
  • De kandidaten maken een offerte op basis waarvan wij gunnen.
  • Samen met de werkgroep e-boeken en de gekozen kandidaat gaan we van start. We kiezen een startcollectie, zetten het systeem klaar, bouwen een connectie met Mijn Bibliotheek en bereiden de lancering voor.
  • We starten de intekenprocedure op voor de bibliotheken die willen instappen.
Auteur
Thumbnail

Jan Braeckman

Teamcoach