Muntpunt start met Medialab

beleid
bib
cc/gc
9
17/10/19
Deel dit artikel:

In september startte Muntpunt met een makerspace gericht op beeld-, geluid- en videobewerking. Het programma richt zich vooral op jongeren en jongvolwassenen, maar het medialab zelf is vrij toegankelijk voor het brede publiek. Het is de bedoeling dat makers met alle soorten achtergronden in het multimedialab experimenteren en samen projecten realiseren. Waarom en hoe begon Muntpunt hieraan? Projectleider Lise Vanderpiete aan het woord.

Al bij de opening van Muntpunt 5 jaar geleden, leefde het idee van een interactief medialab al op de vijfde verdieping bij de kunst- en muziekcollectie, maar er werd geen concrete werking voor opgestart. “In het kader van mediawijsheid en innovatie, een belangrijke pijler van de Muntpuntwerking, trok toenmalig collega Tim op onderzoek uit. Hij deed veel research naar makerspaces, verzamelde pijnpunten en noden in gesprekken met verschillende partijen en deed een omgevingsanalyse.” 

Een medialab is onontgonnen terrein waar veel mee te doen valt, zeker met de insteek van een open atelier gericht op digital storytelling en creatie. Vooral studenten en jong publiek waren vragende partij voor software om dingen te ontwikkelen, uit te tekenen, te ontwerpen.

Het waardevolle vooronderzoek en de stijgende vraag bij het jonge publiek brachten het project in een stroomversnelling. Lise las ook de inspiratiegids 'Start Jouw Eigen Makerspace' van Cultuurconnect. “De inspiratiegids hielp me om een kader te scheppen bij de collega’s en draagvlak te krijgen. Door te verwijzen naar de inspiratiegids kon ik het concreter maken en duiden waarom we dit doen, wat de relevantie is voor ons als bibliotheek. Ik vind draagvlak bij de collega's erg belangrijk.”

Medialab pop-up

Wie tussen 23 september en 17 oktober binnenwandelde in Muntpunt, kon niet naast de pop-up van dit nieuwe multimedialab kijken. Als symbolisch startpunt van een langer traject rond makerspaces, maakte het publiek kennis met het aanbod van de digitale maakplek. “In een eerste fase willen we vooral ruimte bieden aan allerlei partners om met het medialab te experimenteren. We beginnen klein en in nauw contact met de gebruiker. We hopen dat het concept verder doorgroeit in de organisatie om uiteindelijk een vaste plek te krijgen in de bib.”

Praktijksessies voor jong publiek

Met de hele werking rond het medialab focust Muntpunt vooral op jongvolwassenen en studenten, omdat deze doelgroep duidelijk nood heeft aan een platform om dingen te maken en realiseren. Daarbij doen hands-on activiteiten die mensen direct op weg helpen het opvallend beter dan de grote lezingreeksen. “Het bootcamp met Imazi.Reine was bijvoorbeeld een voltreffer. Jonge geïnteresseerden konden zich aanmelden voor een workshopreeks om de basics van scriptwriting en filmmaking onder de knie te krijgen. Na het bootcamp zijn ze klaar om een eigen idee uit te werken. Na één week hadden zich al 50 kandidaten aangemeld. De jongeren die het bootcamp doorlopen hebben, geven als echte ambassadeurs van onze mediawerking tips aan andere mensen en begeleiden hen. Zo hopen we op termijn een echte community te creëren.” 

programma's op een bureaublad

Hardware en software

Het is niet altijd even eenvoudig om knopen door te hakken over welk materiaal je aanbiedt. Kies je bijvoorbeeld voor Apple, met standaard goede software voor fotobewerking, of voor het flexibele Windows, met een groter aanbod freeware? En kies je voor commerciële programma’s met duurdere licenties - denk aan Photoshop - of zijn er alternatieven? “Om de diversiteit te bewaren, hebben we 2 Apples en 3 Windows. Op de computers vind je een gevarieerd aanbod met programma’s voor basic fotobewerking of tekenen, maar ook commerciële programma’s, zoals Adobe, en alternatieven. Zo worden programma’s met duurdere licenties toch beschikbaar voor jongeren en studenten.” 
 

Voor het materiaal en de activiteiten houden we alle tips en feedback bij van het publiek uit persoonlijke gesprekken. Op basis hiervan evalueren we en maken we keuzes, naargelang het budget.

Droomscenario

In Lises droomscenario wordt het medialab een dynamische ruimte, geen computerlokaal waar iedereen met een koptelefoon in zijn eigen cocon zit. Het gaat over samen creëren en van elkaar leren. Op informele avonden delen gebruikers tips en kennis met elkaar. Het fysieke medialab vormt de basis voor een community en wordt gedragen door ambassadeurs. Mensen met verschillende profielen, talenten en vaardigheden komen met elkaar in contact en helpen elkaar op weg. Door de laagdrempelige toegang tot professioneel materiaal en het contact met andere makers, realiseren ze mooie projecten. 
 

Interessante partners

In Muntpunt ontfermen Erika en Lise zich vooral over mediawijsheid. Erika volgde hiervoor de opleiding Makerspaces Uncovered bij Cultuurconnect. Ze werken binnen de bibliotheek nauw samen met een ICT- en een communicatiemedewerker. Andere partners zijn Jes, Welovebxl, Google Digitaal Atelier, Imazi.Reine, Chase, Hakuna Academy, Recognition, Brussel Behoort Ons Toe/Bruxelles Nous Appartient, Vocal About It en Yaya Talks. Internationaal haalden ze de mosterd bij Brooklyn Library met hun Info Commons en Madison Public Library met The Bubbler. In de voorbereidende fase spraken ze ook met Open Source Publishing, Nerdlab, KSO Sint-Lukas Brussel en Erasmushogeschool.

Lees meer over het medialab van Muntpunt
 

Foto's: ©Muntpunt