70% van de kunst- en cultuurhuizen werkte mee aan project Digitaal Podium

beleid
cc/gc
7
10/07/20
Deel dit artikel:

Project Digitaal Podium onderzoekt hoe kunst- en cultuurhuizen meer kunnen samenwerken op digitaal vlak (website, planning, CRM, ticketing). Niet overhaast, maar doordacht, met enthousiasme en in overleg met de sector. We verzamelden de voorbije maanden zeer waardevolle input van liefst 173 kunst- en cultuurhuizen. Dat gebeurde via tal van initiatieven, met Digitaal Podium On Tour als kers op de taart. Een dikke merci aan alle huizen die op een of andere manier bijdroegen!

In samenspraak met het departement CJM bakenden we een doelgroep af voor project Digitaal Podium van 248 organisaties: 68 cultuurcentra, 111 gemeenschapscentra en 69 kunstenorganisaties. We noemen deze doelgroep ‘kunst- en cultuurhuizen’ en betrokken zoveel mogelijk organisaties bij het project via een uitgebreid participatietraject:

  • De regelmatige consultatie van een projectteam en adviesgroep met cultuurprofessionals.
  • Werkbezoeken bij 9 kunst- en cultuurhuizen met focus op de aanwezige systemen, nauwkeurig uitgekozen op basis van spreiding, grootte en type. Lees bijvoorbeeld over het werkbezoek aan CC Belgica.
  • Een online bevraging i.s.m. iVox over de huidige systemen en noden bij de uitbouw van een gedeelde digitale basisinfrastructuur. Over de resultaten van deze bevraging lees je in dit artikel.
  • Interviews met enkele kunst- en cultuurhuizen en eindgebruikers, maar ook met 11 leveranciers, 7 belangenverenigingen en bovenbouwspelers.
  • Een workshop ‘Digitaal toekomstplan’ met 5 kunst- en cultuurprofessionals uit het werkveld, begeleid door Jo Caudron, om de digitale noden van de toekomst te verkennen.
  • Digitaal Podium On Tour.

Door sterk in te zetten op participatie en cocreatie, werken we aan een dienstverlening die zo goed mogelijk in lijn ligt met de reële noden en verwachtingen. 

 Totaal bereik  (unieke organisaties) ko: 44, cc: 51, gc: 78, totaal: 173

In totaal namen 173 van de 248 kunst- en cultuurhuizen deel aan een of meerdere participatiemomenten, met een of meerdere medewerkers per organisatie. We bereikten en betrokken in totaal 70% van de kunst- en cultuurhuizen uit de doelgroep. Dat is ruimschoots meer dan de betrokkenheid van 60% die de Vlaamse overheid vooropstelde. De hoge betrokkenheid toont aan dat de ontwikkeling van een gedeelde digitale basisinfrastructuur best veel draagvlak heeft.

Onder andere op basis van deze input en rekening houdend met feedback van de adviesgroep dienden we een conceptnota in bij de Vlaamse overheid met concrete voorstellen, de prioritaire doelstellingen en een concept van hoe een gedeelde digitale basisinfrastructuur vorm kan krijgen. In samenspraak met het departement CJM schaven we momenteel deze nota bij op een aantal punten. Na de zomer delen we het resultaat daarvan graag met jou via de nieuwsbrief Digitaal Podium.

Digitaal Podium On Tour

Digitaal Podium On Tour, dat waren 5 infosessies en workshops op verschillende plekken in Vlaanderen en Brussel waar we samen nadachten over een concept voor een gedeelde digitale basisinfrastructuur voor kunst- en cultuurhuizen. We raadpleegden zo veel mogelijk leidinggevende en adviserende kunst- en cultuurprofessionals. Na de leerzame bijeenkomsten in Oost-Vlaanderen (CC Deinze) en Antwerpen (hetpaleis) strooide corona roet in het eten. De volgende 9 bijeenkomsten gingen virtueel door. 

In totaal namen 85 kunst-en cultuurhuizen deel aan Digitaal Podium On Tour, fysiek of digitaal. Meerdere deelnemers per kunst- of cultuurhuis tellen we één keer mee. 9 huizen namen deel aan een fysieke én een digitale sessie. Het concept werd verkend en positief geëvalueerd. Bovendien verkregen we tal van interessante inzichten over hoe kunst- en cultuurhuizen de uitbouw van een gedeelde digitale basisinfrastructuur zien.