Ruimte voor innovatie en experiment

beleid
bib
cc/gc
7
22/02/18
Deel dit artikel:
Thumbnail

Voor overheden op alle niveaus is het belangrijk om experts, bedrijven, organisaties, individuele burgers aan te zetten tot experiment om samen de duurzame samenleving van morgen te maken. De digitale transformatie biedt heel wat mogelijkheden om die toekomst mee richting te geven. Cultuurhuizen en bibliotheken zijn uitstekende labo’s voor digitale innovatie, die dan later kan worden uitgerold naar andere sectoren van de samenleving.  

Stadslab2050 wil van Antwerpen tegen 2050 een duurzame stad maken. De weg daar naartoe is die van het experiment en de concrete actie. Het stadslab fungeert daarbij als een stedelijk laboratorium, een netwerk van voorlopers en creatieve geesten, en van iedereen die het duurzaamheidsdoel wil helpen waarmaken.

Ook culturele spelers kunnen bij Stadslab2050 terecht.  Zo ondersteunde het bijvoorbeeld Bookmine, dit digitale platform helpt je in je zoektocht naar een boek door je te matchen met iemand die dat boek uitleent. Het uitwisselen van boeken kan een opstap zijn naar het delen van kennis en het ontstaan van een community.

Gemeenschapsvorming

Ook kleinere gemeenten proberen de digitale innovatie via bibliotheken en cultuurhuizen binnen te brengen in de lokale gemeenschap. De bibliotheek van Bree brengt bezoekers in contact met robots en 3D-printers, en de manier waarop ze werken. Vanuit die ervaring groeide een samenwerking met een technische school voor het opstarten van een FabLab waar mensen zelf kunnen ontwerpen en printen. Gaat het over kunstcreaties, dan komt het cultuurcentrum op de proppen dat die creatieve makers kan begeleiden.

De regiobib Route 42 in Oost-Vlaanderen laat bezoekers kennismaken met virtual reality en stelt 360°-camera’s ter beschikking waar ze zelf mee kunnen filmen. Londerzeel was in 2012 de eerste Vlaamse bibliotheek met een zadenbib, opgezet in samenwerking met mijntuin.org, het sociaal netwerk van en door tuinliefhebbers. Intussen zijn er verspreid over Vlaanderen al heel wat bibs voor groente- en plantenzaden waarbij het vormen van een community centraal staat.

De Londerzeelse bibliotheek is ook betrokken in het project Makerspaces van Cultuurconnect. In het Londerlab komen leerkrachten, kunstenaars, technologische kranen en alle geïnteresseerden om de twee weken bij elkaar. De bedoeling is een concept voor een mini-FabLab uit te bouwen dat ook voor andere, kleine gemeenten haalbaar is.

Nieuwe digitale tools

De meeste lokale cultuurhuizen zijn reeds actief op sociale media en hebben stappen gezet in digitale publiekswerking. Digitale marketing en communicatie bieden nog veel mogelijkheden. Zo kunnen cc’s en bibs experimenteren met nieuwe tools zoals Snapchat, een app waarmee ze foto’s, filmpjes en berichten kunnen versturen die al na enkele seconden verdwijnen. Of waarom zouden ze hun Instagramkanaal niet tijdelijk laten overnemen door bijvoorbeeld jongeren om nieuwe en originele content te verspreiden naar hun publiek?

Er zijn ook nieuwe manieren voor cultuurprofessionals om een boodschap te brengen, bijvoorbeeld met tools voor digital storytelling. Het is een eenvoudige en toegankelijke manier om via digitale tools online een verhaal te vertellen. Veel van die tools zijn gratis en eenvoudig te gebruiken.

Middelen en mensen

Het digitale maakt integraal deel uit van het lokale (cultuur)beleid, het is niet nodig om er expliciet nieuwe doelstellingen voor te formuleren in de beleids- en beheerscyclus (BBC). Aandacht voor het digitale vraagt natuurlijk wel middelen en mensen, om na te denken, te onderzoeken, te experimenteren.

Cultuurhuizen, bibliotheken en de netwerken die ze vormen met partners uit verschillende beleidsdomeinen zijn uitstekende laboratoria om digitaal te innoveren. Innovaties die in sommige gevallen hun weg vinden in de gemeentelijke organisatie en werking. Innovaties die gemeenschapsvorming bevorderen en de lokale samenleving versterken en die mee helpen de doelstellingen inzake duurzaamheid te bereiken.

Daarom is het interessant en nuttig om zoals in Antwerpen experiment en methodiek op te nemen in de verschillende strategische doelstellingen van het lokale cultuurbeleid. Cultuurconnect kan een partner zijn in die zoektocht naar digitale innovatie in het lokale cultuurbeleid.